Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ

Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ (United States Secretary of War) từng là một thành viên nội các của Tổng thống Hoa Kỳ, bắt đầu từ thời Tổng thống George Washington. Có một chức vụ tương tự trong tiếng Anh là "Secretary at War" hay "Secretary of War" đã từng được bổ nhiệm để phục vụ Quốc hội Hợp bang theo các điều khoản Hợp bang giữa năm 1781 và năm 1789. Benjamin Lincoln và sau đó là Henry Knox đã giữ chức vụ này. Khi Washington tuyên thệ nhậm chức tổng thống đầu tiên dưới Hiến pháp Hoa Kỳ, ông đã bổ nhiệm Knox tiếp tục phục vụ trong chức vụ này.

Dwight F. Davis tuyên thệ nhận chức Bộ trưởng Chiến tranh năm 1925. Cựu Bộ trưởng Chiến tranh John W. WeeksThẩm phán trưởng Hoa Kỳ William Howard Taft đứng bên cạnh ông.
Cờ của Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ

Bộ trưởng Chiến tranh lãnh đạo Bộ Chiến tranh. Lúc đầu, chức vụ này đảm trách hết tất cả các vấn đề quân sự. Năm 1798, khi Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ được đưa thêm vào Nội các Hoa Kỳ thì phạm vi của chức vụ Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ được giảm bớt và trách nhiệm chỉ còn với Lục quân Hoa Kỳ. Năm 1947, các bộ nội các đặt trách các quân chủng được kết hợp lại dưới quyền của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ. Bộ trưởng Chiến tranh bị thay thế bởi Bộ trưởng Lục quân Hoa KỳBộ trưởng Không quân Hoa Kỳ.

Hiện nay Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ, Bộ trưởng Không quân Hoa KỳBộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ là các bộ trưởng không phải thành viên của Nội các Hoa Kỳ và họ dưới quyền của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ.

Các bộ trưởng chiến tranhSửa đổi

# Hình Tên Nơi cư ngụ Nhận chức Rời chức Phục vụ dưới thời Tổng thống
1   Henry Knox Massachusetts 12/09/1789 31/12/1794 George Washington
2   Timothy Pickering Pennsylvania[1] 02/01/1795 10/12/1795 George Washington
3   James McHenry Maryland 27/01/1796 01/06/1800[1] George Washington
John Adams
4   Samuel Dexter Massachusetts 01/06/1800 31/01/1801 John Adams
5   Henry Dearborn Massachusetts 05/03/1801 04/03/1809 Thomas Jefferson
6   William Eustis Massachusetts 07/03/1809 13/01/1813 James Madison
7   John Armstrong, Jr. New York 13/01/1813 27/09/1814 James Madison
8   James Monroe Virginia 27/09/1814 02/03/1815 James Madison
9   William Harris Crawford Georgia 01/08/, 1815 22/10/1816 James Madison
10   John C. Calhoun Nam Carolina 08/10/1817 04/03/1825 James Monroe
11   James Barbour Virginia 07/03/1825 23/05/1828 John Quincy Adams
12   Peter Buell Porter New York 23/05/1828 04/03/1829 John Quincy Adams
13   John Henry Eaton Tennessee 09/03/1829 18/06/1831 Andrew Jackson
14   Lewis Cass Michigan 01/08/1831 05/10/1836 Andrew Jackson
15   Joel Roberts Poinsett Nam Carolina 07/03/1837 04/031841 Martin Van Buren
16   John Bell Tennessee 05/03/1841 13/09/1841 William Henry Harrison
John Tyler
17   John Canfield Spencer New York 12/10/1841 04/03/1843 John Tyler
18   James Madison Porter Pennsylvania 08/03/1843 14/02/1844 John Tyler
19   William Wilkins Pennsylvania 15/02/1844 04/03/1845 John Tyler
20   William Learned Marcy New York 06/03/1845 04/03/1849 James K. Polk
21   George Walker Crawford Georgia 08/03/1849 22/07/1850 Zachary Taylor
22   Charles Magill Conrad Louisiana 15/08/1850 04/03/1853 Millard Fillmore
23   Jefferson Davis Mississippi 07/03/1853 04/03/1857 Franklin Pierce
24   John Buchanan Floyd Virginia 06/03/1857 29/12/1860 James Buchanan
25   Joseph Holt Kentucky 18/01/1861 04/03/1861 James Buchanan
26   Simon Cameron Pennsylvania 05/03/1861 14/01/1862 Abraham Lincoln
27   Edwin McMasters Stanton Ohio 20/01/1862 28/05/1868 Lincoln
Andrew Johnson
28   John McAllister Schofield Missouri 01/06/1868 13/03/1869 Andrew Johnson
29   John Aaron Rawlins Illinois 13/03/1869 06/09/1869 Ulysses S. Grant
30   William Worth Belknap Iowa 25/10/1869 02/03/1876 Ulysses S. Grant
31   Alphonso Taft Ohio 08/03/1876 22/05/1876 Ulysses S. Grant
32   James Donald Cameron Pennsylvania 22/05/1876 04/03/1877 Ulysses S. Grant
33   George Washington McCrary Iowa 12/03/1877 10/12/1879 Rutherford B. Hayes
34   Alexander Ramsey Minnesota 10/12/1879 04/031881 Rutherford B. Hayes
35   Robert Todd Lincoln Illinois 05/03/1881 04/03/1885 James A. Garfield
Chester A. Arthur
36   William Crowninshield Endicott Massachusetts 05/03/1885 04/03/1889 Grover Cleveland
37   Redfield Proctor Vermont 05/03/1889 05/11/1891 Benjamin Harrison
38   Stephen Benton Elkins Tây Virginia 17/12/1891 04/03/1893 Benjamin Harrison
39   Daniel Scott Lamont New York 05/03/1893 04/03/1897 Grover Cleveland (2nd term)
40   Russell Alexander Alger Michigan 05/03/1897 01/08/1899 William McKinley
41   Elihu Root New York 01/08/1899 31/01/1904 William McKinley
Theodore Roosevelt
42   William Howard Taft Ohio 01/02/1904 30/06/1908 Theodore Roosevelt
43   Luke Edward Wright Tennessee 01/07/1908 04/03/1909 Theodore Roosevelt
44   Jacob McGavock Dickinson Illinois 12/03/1909 21/05/1911 William Howard Taft
45   Henry Lewis Stimson New York 22/05/1911 04/03/1913 William Howard Taft
46   Lindley Miller Garrison New Jersey 05/03/1913 10/02/1916 Woodrow Wilson
47   Newton Diehl Baker Ohio 09/03/1916 04/03/1921 Woodrow Wilson
48   John Wingate Weeks Massachusetts 05/03/1921 13/10/1925 Warren G. Harding
Calvin Coolidge
49   Dwight Filley Davis Missouri 14/10/1925 04/03/1929 Calvin Coolidge
50   James William Good Iowa 06/03/1929 18/11/1929 Herbert Hoover
51   Patrick Jay Hurley Oklahoma 09/12/1929 04/03/1933 Herbert Hoover
52   George Henry Dern Utah 04/03/1933 27/08/1936 Franklin D. Roosevelt
53   Harry Hines Woodring Kansas 25/09/1936 20/06/1940 Franklin D. Roosevelt
54   Henry Lewis Stimson New York 10/07/1940 21/09/1945 F. D. Roosevelt
Harry S. Truman
55 Robert Porter Patterson New York 27/09/1945 18/07/1947 Harry S. Truman
56   Kenneth Claiborne Royall Bắc Carolina 19/07/1947 18/09/1947 Harry S. Truman

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi