Nội các Hoa Kỳ

Cơ quan tối cao ngành hành pháp của chính phủ Hoa Kỳ

Nội các Hoa Kỳ là cơ quan tối cao ngành hành pháp của Chính phủ Hoa Kỳ; bao gồm Phó Tổng thống, Bí thư (hay Bộ trưởng) của các Bộ, các quan chức cao cấp tương đương Bộ trưởng. Tuy là một trong những cơ quan có quyền hành nhất trong Chính phủ Hoa Kỳ hiện nay, Nội các không được nhắc đến trong hiến pháp. Nhiệm vụ của Nội các là cố vấn, tham mưu cho Tổng thống.

Thành viên Nội các sửa

Thông thường các bộ được liệt kê theo tiêu chuẩn các chức vụ Bộ trưởng tương đương theo thứ tự kế vị Tổng thống:

Bộ Văn phòng
(statutory basis)
Đương nhiệm Chân dung Tại vị từ
 
Phó Tổng thống

(Vice President)

Phó Tổng thống

(Vice President)
(Constitution, Art. II, Sec. I)

Kamala Harris   20 - 01 - 2021
 
Bộ Ngoại giao

(Department Of State)

Bộ trưởng Ngoại giao

(Secretary Of State)
(22 U.S.C. § 2651a)

Antony Blinken   26 - 01 - 2021
 
Bộ Ngân khố

(Department Of Treasury)

Bộ trưởng Ngân khố

(Secretary Of The Treasury)
(31 U.S.C. § 301)

Janet Yellen   26 - 01- 2021
 
Bộ Quốc phòng

(Department Of Defense)

Bộ trưởng Quốc phòng

(Secretary Of Defense)
(10 U.S.C. § 113)

Lloyd Austin   22 - 01 - 2021
 
Bộ Tư pháp

(Department Of Justice)

Bộ trưởng Tư pháp

(Attorney General)
(28 U.S.C. § 503)

Merrick Garland   11 - 03 - 2021
 
Bộ Nội vụ

(Department Of The Interior)

Bộ trưởng Nội vụ

(Secretary Of The Interior)
(43 U.S.C. § 1451)

Deb Haaland   16 - 03 - 2021
 
Bộ Nông nghiệp

(Department Of Agriculture)

Bộ trưởng Nông nghiệp

(Secretary Of Agriculture)
(7 U.S.C. § 2202)

Tom Vilsack   24 - 02 - 2021
 
Bộ Thương mại

(Department Of Commerce)

Bộ trưởng Thương mại

(Secretary Of Commerce)
(15 U.S.C. § 1501)

Gina Raimondo   03 - 03 - 2021
 
Bộ Lao động

(Department Of Labor)

Bộ trưởng Lao động

(Secretary Of Labor)
(29 U.S.C. § 551)

Julie Su   11 - 03 - 2023
 
Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh

(Department Of Health and Human Service)

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh

(Secretary Of Health and Human Services)
(Reorganization Plan No. 1 of 1953, 67 Stat. 631 and 42 U.S.C. § 3501)

Xavier Becerra   19 - 03 - 2021
 
Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị

(Department of Housing and Urban Development)

Bộ trưởng Gia cư và Phát triển Đô thị

(Secretary Of Housing and Urban Development)
(42 U.S.C. § 3532)

Adrianne Todman   22 - 03 - 2024
 
Bộ Giao thông

(Department of Transportation)

Bộ trưởng Giao thông

(Secretary Of Transportation)
(49 U.S.C. § 102)

Pete Buttigieg   03 - 02 - 2021
 
Bộ Năng lượng

(Department of Energy)

Bộ trưởng Năng lượng

(Secretary Of Energy)
(42 U.S.C. § 7131)

Jennifer Granholm   25 - 02 - 2021
 
Bộ Giáo dục

(Department of Education)

Bộ trưởng Giáo dục

(Secretary Of Education)
(20 U.S.C. § 3411)

Miguel Cardona   02 - 03 - 2021
 
Bộ Cựu chiến binh

(Department of Veterans Affairs)

Bộ trưởng Cựu chiến binh Hoa Kỳ

(Secretary Of Veterans Affairs)
(38 U.S.C. § 303)

Denis McDonough   09 - 02 - 2021
 
Bộ An ninh Nội địa

(Department of Homeland Security)

Bộ trưởng An ninh Nội địa

(Secretary Of Homeland Security)
(6 U.S.C. § 112)

Alejandro Mayorkas   02 - 02 - 2021

Cơ quan ngang bộ sửa

Cơ quan Văn phòng Đương nhiệm Chân dung Tại nhiệm từ
 
Văn phòng Tổng thống
Tham mưu trưởng Nhà Trắng Jeff Zients   08 - 02 - 2023
 
Cơ quan Bảo vệ môi trường
Quản lý Cơ quan Bảo vệ môi trường Michael S. Regan   11 - 3 - 2021
 
Văn phòng Đại diện Thương mại
Văn phòng Đại diện Thương mại Katherine Tai   18 - 3 - 2021
 
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Liên hợp quốc
Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield   25 - 2 - 2021
 
Cơ quan Tình báo quốc gia
Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Avril Haines   21 - 1 - 2021
 
Văn phòng Quản lý và Ngân sách
Giám đốc Quản lý và Ngân sách Shalanda Young   24 - 3 - 2021
 
Cơ quan Tình báo Trung ương
Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương William Joseph Burns   19 - 3 - 2021
 
Cục Quản lý Doanh nghiệp nhỏ
Cục quản lý Doanh nghiệp nhỏ Isabel Guzman   17 - 3- 2021

Xem thêm sửa

Liên kết ngoài sửa

Tham khảo sửa