Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ

người đứng đầu Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, đứng đầu cơ quan cấp Nội các đặc trách các vấn đề về tài chính và tiền tệ

Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ (tiếng AnhUnited States Secretary of the Treasury, song ở Việt Nam quen gọi là Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ hoặc Bộ trưởng Tài chính Mỹ) là người đứng đầu cơ quan cấp nội các đặc trách các vấn đề về tài chính và tiền tệ. Cho đến năm 2003 chức vụ này cũng đặc trách về một số vấn đề có liên quan đến an ninh quốc gia và quốc phòng. Chức vụ này trong Chính phủ liên bang Hoa Kỳ tương đương với chức vụ bộ trưởng tài chính tại nhiều quốc gia trên thế giới. Phần lớn các cơ quan đặc trách thi hành luật pháp như Sở quan thế Hoa Kỳ, Cục đặc trách Rượu, Thuốc lá và Vũ khí (ATF), và Sở mật vụ Hoa Kỳ được tái bố trí vào các bộ khác vào năm 2003 để phù hợp hơn khi thành lập Bộ Nội an Hoa Kỳ. Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ là thành viên trong nội các của Tổng thống Hoa Kỳ và kể từ thời chính phủ Clinton là một thành viên trong Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. Theo luật và truyền thống, Bộ trưởng Ngân khố là người đứng thứ năm kế vị tổng thống trong trường hợp xảy ra thảm họa tại Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ
Con dấu chính thức
Lá cờ chính thức
Đương nhiệm
Janet Yellen

từ 26 tháng 1 năm 2021
Bộ Ngân khố Hoa Kỳ
Chức vụBộ trưởng
Thành viên củaNội các Hoa Kỳ
Báo cáo tớiTổng thống
Trụ sởWashington, D.C.
Bổ nhiệm bởiTổng thống
với sự tư vấn và chấp thuận của Thượng viện
Nhiệm kỳKhông cố định
Người đầu tiên nhậm chứcAlexander Hamilton
Thành lập11 tháng 9 năm 1789
Kế vịThứ năm
trong Thứ tự kế vị Tổng thống.[1]
Cấp phóThứ trưởng bộ Ngân khố[2]
Lương bổngExecutive Schedule, Level 1[3]
Websitewww.Treasury.gov

Trích từ trang Web của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ Lưu trữ 2010-11-19 tại Wayback Machine:

"Bộ trưởng Ngân khố là cố vấn kinh tế chính của tổng thống và đóng một vai trò rất quan trọng trong việc định ra chính sách kính tế và tài chính của chính phủ phù hợp với các vấn đề mà chính phủ đối diện. Bộ trưởng có trách nhiệm hoạch định và giới thiệu các chính sách về tài chính nội địa và quốc tế, chính sách về kinh tế và chính sách về thuế, tham gia vào việc hoạch định các chính sách về năm tài chính mở rộng mà có ảnh hưởng tổng thể cho nền kinh tế, và quản lý công nợ. Bộ trưởng trông coi các hoạt động của bộ gồm có việc thực hiện các trách nhiệm chính về thi hành luật pháp; phục vụ trong vai trò cơ quan đặc trách về tài chính cho Chính phủ Hoa Kỳ; và đúc tiền kim loại và in tiền giấy.
"Với tư cách là viên chức tài chính trưởng của chính phủ, bộ trưởng ngân khố phục vụ trong vai trò Chủ tịch Tạm quyền của Hội đồng đặc trách Chính sách Kinh tế của Tổng thống, Chủ tịch Ủy ban Quản trị quỹ An sinh Xã hội Hoa KỳMedicare, và với vai trò Thống đốc Hoa Kỳ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế, Ngân hàng Phát triển Liên-Mỹ, Ngân hàng Phát triển Á châu, và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Âu châu."

Bộ trưởng Ngân khố cùng với Thống đốc Ngân khố Hoa Kỳ phải ký tên vào các tờ giấy bạc của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ trước khi chúng có thể trở thành giấy bạc hợp pháp. Bộ trưởng cũng điều hành Quỹ Bình ổn Kinh tế Khẩn cấp Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ hiện tại là Janet Yellen. Lương của bộ trưởng là $191.300 một năm.

Danh sách các Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ

sửa

Robert Morris là người đầu tiên được Tổng thống George Washington bổ nhiệm làm bộ trưởng ngân khố nhưng Morris từ chối nhận chức vụ này; vì thế bộ trưởng ngân khố đầu tiên là Alexander Hamilton, được bổ nhiệm theo đề nghị của Morris. Morris đã giữ chức vụ tương tự trong vai trò là Giám thị Tài chính dưới thời Quốc hội Lục địa. Từ 1784 đến 1789, tài chính của hợp bang được một ban ngân khố gồm có 3 thành viên trông coi.[4]

Thứ tự Hình Tên Quê nhà Nhậm chức Rời chức Phục vụ dưới thời Tổng thống
1   Alexander Hamilton New York 11 tháng 9 năm 1789 31 tháng 1 năm 1795 George Washington
2   Oliver Wolcott Jr Connecticut 3 tháng 2 năm 1795 31 tháng 12 năm 1800 George Washington,
John Adams
3   Samuel Dexter Massachusetts 1 tháng 1 năm 1801 13 tháng 5 năm 1801 John Adams,
Thomas Jefferson
4   Albert Gallatin Pennsylvania 14 tháng 5 năm 1801 8 tháng 2 năm 1814 Thomas Jefferson,
James Madison
5   George Washington Campbell Tennessee 9 tháng 2 năm 1814 5 tháng 10 năm 1814 James Madison
6   Alexander James Dallas Pennsylvania 6 tháng 10 năm 1814 21 tháng 10 năm 1816
7   William Harris Crawford Georgia 22 tháng 10 năm 1816 6 tháng 3 năm 1825 James Madison,
James Monroe
8   Richard Rush Pennsylvania 7 tháng 3 năm 1825 5 tháng 3 năm 1829 John Quincy Adams
9   Samuel Delucenna Ingham Pennsylvania 6 tháng 3 năm 1829 20 tháng 6 năm 1831 Andrew Jackson
10   Louis McLane Delaware 8 tháng 8 năm 1831 28 tháng 5 năm 1833
11   William John Duane Pennsylvania 29 tháng 5 năm 1833 22 tháng 9 năm 1833
12   Roger Brooke Taney Maryland 23 tháng 9 năm 1833 25 tháng 6 năm 1834
13   Levi Woodbury New Hampshire 1 tháng 7 năm 1834 3 tháng 3 năm 1841 Andrew Jackson,
Martin Van Buren
14   Thomas Ewing Ohio 4 tháng 3 năm 1841 11 tháng 9 năm 1841 William Harrison,
John Tyler
15   Walter Forward Pennsylvania 13 tháng 9 năm 1841 1 tháng 3 năm 1843 John Tyler
16   John Canfield Spencer New York 8 tháng 3 năm 1843 2 tháng 5 năm 1844
17   George Mortimer Bibb Kentucky 4 tháng 7 năm 1844 7 tháng 3 năm 1845
18   Robert John Walker Mississippi 8 tháng 3 năm 1845 5 tháng 3 năm 1849 James Knox Polk
19   William Morris Meredith Pennsylvania 8 tháng 3 năm 1849 22 tháng 7 năm 1850 Zachary Taylor,
Millard Fillmore
20   Thomas Corwin Ohio 23 tháng 7 năm 1850 6 tháng 3 năm 1853 Millard Fillmore
21   James Guthrie Kentucky 7 tháng 3 năm 1853 6 tháng 3 năm 1857 Franklin Pierce
22   Howell Cobb Georgia 7 tháng 3 năm 1857 8 tháng 12 năm 1860 James Buchanan
23   Philip Francis Thomas Maryland 12 tháng 12 năm 1860 14 tháng 1 năm 1861
24   John Adams Dix New York 15 tháng 1 năm 1861 6 tháng 3 năm 1861
25   Salmon Portland Chase Ohio 7 tháng 3 năm 1861 30 tháng 6 năm 1864 Abraham Lincoln
26   William Pitt Fessenden Maine 5 tháng 7 năm 1864 3 tháng 3 năm 1865
27   Hugh McCulloch Indiana 9 tháng 3 năm 1865 3 tháng 3 năm 1869 Abraham Lincoln,
Andrew Johnson
28   George Sewall Boutwell Massachusetts 12 tháng 3 năm 1869 16 tháng 3 năm 1873 Ulysses Grant
29   William Adams Richardson Massachusetts 17 tháng 3 năm 1873 3 tháng 6 năm 1874
30   Benjamin Helm Bristow Kentucky 4 tháng 6 năm 1874 20 tháng 6 năm 1876
31   Lot Myrick Morrill Maine 7 tháng 7 năm 1876 9 tháng 3 năm 1877 Ulysses Grant,
Rutherford Hayes
32   John Sherman Ohio 10 tháng 3 năm 1877 3 tháng 3 năm 1881 Rutherford Hayes
33   William Windom Minnesota 8 tháng 3 năm 1881 13 tháng 11 năm 1881 James Garfield,
Chester Arthur
34   Charles James Folger New York 14 tháng 11 năm 1881 4 tháng 9 năm 1884 Chester Arthur
35   Walter Quintin Gresham Indiana 5 tháng 9 năm 1884 30 tháng 10 năm 1884
36   Hugh McCulloch Indiana 31 tháng 10 năm 1884 7 tháng 3 năm 1885
37   Daniel Manning New York 8 tháng 3 năm 1885 31 tháng 3 năm 1887 Grover Cleveland
38   Charles Stebbins Fairchild New York 1 tháng 4 năm 1887 6 tháng 3 năm 1889
39   William Windom Minnesota 7 tháng 3 năm 1889 29 tháng 1 năm 1891 Benjamin Harrison
40   Charles William Foster, Jr. Ohio 25 tháng 2 năm 1891 6 tháng 3 năm 1893
41   John Griffin Carlisle Kentucky 7 tháng 3 năm 1893 5 tháng 3 năm 1897 Grover Cleveland
42   Lyman Judson Gage Illinois 6 tháng 3 năm 1897 31 tháng 1 năm 1902 William McKinley,
Theodore Roosevelt
43   Leslie Mortimer Shaw Iowa 1 tháng 2 năm 1902 3 tháng 3 năm 1907 Theodore Roosevelt
44   George Bruce Cortelyou New York 4 tháng 3 năm 1907 7 tháng 3 năm 1909
45   Franklin MacVeagh Illinois 8 tháng 3 năm 1909 5 tháng 3 năm 1913 William Taft
46   William Gibbs McAdoo New York 6 tháng 3 năm 1913 15 tháng 12 năm 1918 Woodrow Wilson
47   Carter Glass Virginia 16 tháng 12 năm 1918 1 tháng 2 năm 1920
48   David Franklin Houston Missouri 2 tháng 2 năm 1920 3 tháng 3 năm 1921
49   Andrew William Mellon Pennsylvania 4 tháng 3 năm 1921 12 tháng 2 năm 1932 Warren Harding,
Calvin Coolidge,
Herbert Hoover
50   Ogden Livingston Mills, Jr. New York 13 tháng 2 năm 1932 4 tháng 3 năm 1933 Herbert Hoover
51   William Hartman Woodin New York 5 tháng 3 năm 1933 31 tháng 12 năm 1933 Franklin Roosevelt
52   Henry Morgenthau, Jr. New York 1 tháng 1 năm 1934 22 tháng 7 năm 1945 Franklin Roosevelt,
Harry Truman
53   Frederick Moore Vinson Kentucky 23 tháng 7 năm 1945 23 tháng 6 năm 1946 Harry Truman
54   John Wesley Snyder Missouri 25 tháng 6 năm 1946 20 tháng 1 năm 1953
55   George Magoffin Humphrey Ohio 21 tháng 1 năm 1953 29 tháng 7 năm 1957 Dwight Eisenhower
56   Robert Bernard Anderson Connecticut 29 tháng 7 năm 1957 20 tháng 1 năm 1961
57   Clarence Douglas Dillon New Jersey 21 tháng 1 năm 1961 1 tháng 4 năm 1965 John Kennedy,
Lyndon Johnson
58   Henry Hammill Fowler Virginia 1 tháng 4 năm 1965 20 tháng 12 năm 1968 Lyndon Johnson
59   Joseph Walker Barr Indiana 21 tháng 12 năm 1968 20 tháng 1 năm 1969
60   David Matthew Kennedy Utah 22 tháng 1 năm 1969 10 tháng 2 năm 1971 Richard Nixon
61   John Bowden Connally, Jr. Texas 11 tháng 2 năm 1971 12 tháng 6 năm 1972
62   George P. Shultz Illinois 12 tháng 6 năm 1972 8 tháng 5 năm 1974
63   William Edward Simon New Jersey 8 tháng 5 năm 1974 20 tháng 1 năm 2977 Richard Nixon,
Gerald Ford
64   W. Michael Blumenthal Michigan 23 tháng 1 năm 1977 4 tháng 8 năm 1979 Jimmy Carter
65   George William Miller Đảo Rhode 7 tháng 8 năm 1979 20 tháng 1 năm 1981
66   Donald Thomas Regan New Jersey 22 tháng 1 năm 1981 1 tháng 2 năm 1985 Ronald Reagan
67   James Addison Baker III Texas 4 tháng 2 năm 1985 17 tháng 8 năm 1988
68   Nicholas Frederick Brady New Jersey 15 tháng 9 năm 1988 17 tháng 1 năm 1993 Ronald Reagan,
George H. W. Bush
69   Lloyd Millard Bentsen, Jr. Texas 20 tháng 1 năm 1993 22 tháng 12 năm 1994 Bill Clinton
70   Robert Edward Rubin New York 11 tháng 1 năm 1995 2 tháng 7 năm 1999
71   Lawrence Henry Summers Massachusetts 2 tháng 7 năm 1999 20 tháng 1 năm 2001
72   Paul Henry O'Neill Pennsylvania 20 tháng 1 năm 2001 31 tháng 12 năm 2002 George W. Bush
73   John William Snow Virginia 3 tháng 2 năm 2003 30 tháng 6 năm 2006
74   Henry Merritt Paulson, Jr. Illinois 10 tháng 7 năm 2006 20 tháng 1 năm 2009
75   Timothy Franz Geithner New York 26 tháng 1 năm 2009 25 tháng 1 năm 2013 Barack Obama
76   Jack Lew New York 28 tháng 2 năm 2013 20 tháng 1 năm 2017
77   Steven Mnuchin California 13 tháng 2 năm 2017 20 tháng 1 năm 2021 Donald Trump
78   Janet Yellen California 26 tháng 1 năm 2021 Đương nhiệm Joe Biden

Các quyền bộ trưởng ngân khố

sửa
  • William Jones phục vụ trong vai trò quyền bộ trưởng giữa lúc Alexander J. Dallas từ chức và William H. Crawford được bổ nhiệm thay thế.
  • Vì Phó Bộ trưởng Ngân khố Roger Altman từ chức vào tháng 6 năm 1994 nên Thứ trưởng Ngân khố đặc trách Tài chính Quốc nội Frank Newman làm quyền bộ trưởng ngân khố từ 22 tháng 12 năm 1994 đến 11 tháng 1 năm 1995.
  • Phó Bộ trưởng Ngân khố Kenneth W. Dam làm quyền bộ trưởng ngân khố từ 31 tháng 12 năm 2002 đến 3 tháng 2 năm 2003.
  • Phó Bộ trưởng Ngân khố Robert Kimmitt làm quyền bộ trưởng ngân khố từ 30 tháng 6 năm 2006 đến 9 tháng 7 năm 2006.
  • Phó bộ trưởng Ngân khố Neal S. Wolin làm quyền bộ trưởng ngân khố từ 25 tháng 1 năm 2013 đến 28 tháng 2 năm 2013.
  • Phó bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ Neal S. Wolin làm quyền bộ trưởng ngân khố từ 25 tháng 1 năm 2013 cho đến khi Jack Lew được xác nhận làm bộ trưởng vào ngày 28 tháng 2 năm 2013.

Nếu cả bộ trưởng và phó bộ trưởng không thể đảm nhận trách nhiệm thì bất cứ viên chức thứ trưởng ngân khố nào tuyên thệ trước nhất sẽ tiếp nhận vai trò quyền bộ trưởng.

Các cựu bộ trưởng ngân khố còn sống

sửa
Tên Thời gian tại chức Ngày sinh
W. Michael Blumenthal 1977–1979 3 tháng 1, 1926 (98 tuổi)
James Addison Baker III 1985–1988 28 tháng 4, 1930 (94 tuổi)
Nicholas Frederick Brady 1988–1993 11 tháng 4, 1930 (94 tuổi)
Robert Edward Rubin 1995–1999 29 tháng 8, 1938 (85 tuổi)
Lawrence Henry Summers 1999–2001 30 tháng 11, 1954 (69 tuổi)
John William Snow 2003–2006 2 tháng 8, 1939 (84 tuổi)
Henry Paulson 2006–2009 28 tháng 3, 1946 (78 tuổi)
Timothy F. Geithner 2009–2013 18 tháng 8, 1961 (62 tuổi)
Jack Lew 2013–2017 29 tháng 8, 1955 (68 tuổi)
Steven Mnuchin 2017–2021 21 tháng 12, 1962 (61 tuổi)

Tham khảo

sửa
  1. ^ 3 U.S.C. § 19
  2. ^ 31 U.S.C. § 301
  3. ^ 5 U.S.C. § 5312
  4. ^ “US Department of the Treasury”. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 9 năm 2009. Truy cập 21 tháng 2 năm 2015.

Liên kết ngoài

sửa

Bản mẫu:Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ

Thứ tự kế vị Tổng thống Hoa Kỳ
Tiền nhiệm
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ
Antony Blinken
Người đứng thứ năm trong Thứ tự kế vị Tổng thống Kế nhiệm
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ
Lloyd Austin