Cóc

các động vật có lớp da sần sùi

Cóc là tên gọi chung cho các loài thuộc họ Cóc rừng, họ Cóc tía, họ Cóc bà mụ, họ Cóc đào hang Mexico, họ Cóc chân mai hay một số loài trong họ Ếch nhái thực, chẳng hạn cóc nước sần hay cóc nước nhẵn.

Cóc nhà
Cóc nhà (Duttaphrynus melanostictus), một loài cóc phổ biến ở Việt Nam.
Tình trạng bảo tồn
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Amphibia

Trong văn hóa sửa

Việt Nam sửa

 
Tranh dân gian "Thầy đồ cóc"

Văn hóa dân gian Việt Nam có môt số câu chuyện và thành ngữ về cóc, chẳng hạn như "Cóc kiện trời" hay cụm từ "gan cóc tía".

Văn học sửa

Chú thích sửa

  1. ^ Arvin Diesmos; Peter Paul van Dijk; Robert Inger; Djoko Iskandar; Michael Wai Neng Lau; Zhao Ermi; Lu Shunqing; Geng Baorong; Lue Kuangyang; Yuan Zhigang; và đồng nghiệp (2004). Hoplobatrachus rugulosus. Sách đỏ IUCN về các loài bị đe dọa. 2004: e.T58300A11760194. doi:10.2305/IUCN.UK.2004.RLTS.T58300A11760194.en.

Tham khảo sửa