Côn Sơn (tỉnh)

Côn Sơn là một tỉnh cũ dưới thời Việt Nam Cộng hòa, bao gồm toàn bộ quần đảo cùng tên (còn gọi là Côn Đảo).

Ngày 22 tháng 10 năm 1956, Tổng thống Ngô Đình Diệm ký sắc lệnh thành lập tỉnh Côn Sơn.

Ngày 24 tháng 4 năm 1965 chính quyền Việt Nam Cộng hòa đổi tỉnh Côn Sơn thành cơ sở hành chính Côn Sơn, trực thuộc Bộ Nội vụ và chức tỉnh trưởng được đổi thành Đặc phái viên hành chính.

Hiện nay đây là đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tham khảoSửa đổi