Cầu Đơ là một tỉnh cũ của Việt Nam vào thời kỳ 1902 - 1904.

Phần còn lại của tỉnh Hà Nội sau khi cắt nhượng cho Pháp lập thành phố Hà Nội (1888) và tách phủ Lý Nhân ra để lập tỉnh Hà Nam (1890) được đổi tên thành tỉnh Cầu Đơ ngày 3 tháng 5 năm 1902. Trước đó, ngày 26 tháng 12 năm 1896, tỉnh lỵ đã được chuyển về Cầu Đơ (lúc đó thuộc huyện Thanh Oai, phủ Ứng Hòa, tỉnh Hà Nội)[1].

Ngày 6 tháng 12 năm 1904, tỉnh Cầu Đơ đổi tên thành tỉnh Hà Đông[2].

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ “Hà Đông - những dấu mốc lịch sử7”. Cổng thông tin điện tử Quận Hà Đông - Hà Nội. Truy cập ngày 5 tháng 11 năm 2015. 
  2. ^ “Chuyện Hà Nội: Ký ức Cầu Đơ”. Thể thao Văn Hóa. Truy cập ngày 5 tháng 11 năm 2015.