Chính Hầu (chữ Hán:正侯) là thụy hiệu của một số vị hầu tước trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa