Văn Chính công

Văn Chính Công (chữ Hán:文正公) là thụy hiệu của một số vị công tước trong lịch sử các triều đại phong kiếnkhu vực Á Đông.

Danh sáchSửa đổi

  • Bắc Tống Ngụy Văn Chính quốc công Vương Đán (truy tặng)
  • Bắc Tống Ngụy Văn Chính quốc công Phạm Trọng Yêm (truy tặng)
  • Bắc Tống Yên Văn Chính quốc công (hoặc Tú Văn Chính quốc công và Sùng Văn Chính quốc công) Trịnh Cư Trung (sau được truy tặng làm Hoa Nguyên Văn Chính quận vương)
  • Bắc Tống Nghi Văn Chính quốc công Vương Tăng
  • Bắc Tống Ôn Văn Chính quốc công Tư Mã Quang (truy tặng)
  • Nam Tống Lỗ Văn Chính quốc công Trần Khang Bá (truy tặng, có thụy hiệu khác là Văn Cung công)
  • Nam Tống Vĩnh Văn Chính quốc công Sái Trầm (thụy hiệu Văn Chính do nhà Nguyên truy tặng, thời Nam Tống chỉ có tước hiệu, đến đời nhà Minh thì truy phong làm Sùng An Bá thành ra cũng gọi Sùng An Văn Chính Bá)
  • Nguyên triều Lâm Xuyên Văn Chính quận công Ngô Trừng
  • Nguyên triều Kế Văn Chính quốc công Nguyên Thọ
  • Nguyên triều Lương Văn Chính quốc công Hà Vĩ

Xem thêmSửa đổi