Chất hầu

trang định hướng Wikimedia

Chất Hầu (chữ Hán: 質侯) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa