Chầu Bà Đệ Tứ Khâm Sai

Chầu Bà Đệ Tứ Khâm Sai (Hán-Nôm: 朝婆第四欽差) hay còn gọi là Chầu Đệ Tứ (朝第四) là một vị Thánh trong Đạo Mẫu Tứ phủ Việt Nam, người đứng thứ tư trong hàng Tứ Phủ Chầu Bà.

Các đền thờ chính

sửa

Hiện có 4 nơi thờ tự chính như sau:

Tham khảo

sửa