Chủ nghĩa bảo hoàng (Hán-Việt: 保皇主義 / Bảo hoàng chủ nghĩa, tiếng Anh: royalism, tiếng Pháp: royalisme) là một trào lưu chính trị - xã hội ủng hộ một quân vương làm người thống lĩnh quốc gia. Nó khác với chủ nghĩa quân chủ coi trọng một hệ thống chính quyền quân chủ không nhất thiết phải là một quân vương nhất định. Trào lưu này xuất hiện trong thời kỳ Cách mạng Pháp cuối thế kỷ XVIII[1].

Hiệu kỳ của phong trào bảo hoàng México.

Thường cái chữ người bảo hoàng (royalist) để chỉ người ủng hộ một chế độ quân chủ hiện thời hay vừa mới bị lật đổ để thành lập một chế độ cộng hòa.

Lịch sử

sửa

Những phong trào bảo hoàng nổi tiếng

sửa

Những tổ chức bảo hoàng nổi tiếng

sửa

Những nhân vật bảo hoàng nổi tiếng

sửa

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ Lịch sử về chủ nghĩa bảo hoàng
  2. ^ “Đảng Lập hiến Iran”. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 3 năm 2012. Truy cập ngày 2 tháng 7 năm 2014.
  3. ^ Imperial Nguyen dynasty of Vietnam