Chủ tịch hội đồng vùng (Pháp)

bài viết danh sách Wikimedia

Tại Pháp, Chủ tịch hội đồng vùng (French: Président du conseil régional) là viên chức được bầu lên để lãnh đạo hội đồng của một vùng hành chính Pháp. Xin đừng lầm lẫn chức vụ này với chức vụ thủ hiến, là người đại diện của chính phủ trung ương tại vùng.


Bài viết này là một trong chuỗi bài
Phân cấp hành chính Pháp

(gồm vùng hải ngoại)

(gồm tỉnh hải ngoại)

Cộng đồng đô thị
Cộng đồng khối dân cư
Cộng đồng xã
Xã đoàn khối dân cư mới

Xã liên kết
Quận nội thị

Phân cấp khác ở hải ngoại Pháp

Cộng đồng hải ngoại
Cộng đồng đặc biệt
Xứ hải ngoại
Lãnh thổ hải ngoại
Đảo Clipperton

Danh sách các chủ tịch hội đồng vùng sửa

Vùng 2010-2014 2004-2010 1998-2004 1992-1998
Alsace Philippe Richert Adrien Zeller (mất năm 2009) kế nhiệm bởi André Reichardt Adrien Zeller Marcel Rudloff (mất năm 1996) kế nhiệm bởi Adrien Zeller
Aquitaine Alain Rousset Alain Rousset Alain Rousset Jacques Valade
Auvergne René Souchon Pierre-Joël Bonté (mất năm 2006) kế nhiệm bởi René Souchon Valéry Giscard d'Estaing Valéry Giscard d'Estaing
Basse-Normandie Philippe Duron Philippe Duron René Garrec René Garrec
Bourgogne François Patriat François Patriat Jean-Pierre Soisson Jean-Pierre Soisson (từ chức năm 1993) kế nhiệm bởi Jean-François Bazin
Bretagne Jean-Yves Le Drian Jean-Yves Le Drian Josselin de Rohan Yvon Bourges
Centre François Bonneau Michel Sapin (từ chức năm 2007) kế nhiệm bởi François Bonneau Michel Sapin (từ chức năm 2000) kế nhiệm bởi Alain Rafesthain Maurice Dousset
Champagne-Ardenne Jean-Paul Bachy Jean-Paul Bachy Jean-Claude Étienne Jean Kaltenbach
Corse Paul Giacobbi* Ange Santini* Jean Baggioni* Jean Baggioni*
Franche-Comté Marie-Marguerite Dufay Raymond Forni (mất năm 2008) kế nhiệm bởi Marie-Marguerite Dufay Jean-François Humbert Pierre Chantelat
Guadeloupe Victorin Lurel Victorin Lurel Lucette Michaux-Chevry Lucette Michaux-Chevry
French Guiana Rodolphe Alexandre Antoine Karam Antoine Karam Antoine Karam
Île-de-France Jean-Paul Huchon Jean-Paul Huchon Jean-Paul Huchon Michel Giraud
Haute-Normandie Alain Le Vern Alain Le Vern Alain Le Vern Antoine Rufenacht
Languedoc-Roussillon Georges Frêche (mất năm 2010) kế nhiệm bởi Christian Bourquin Georges Frêche Jacques Blanc Jacques Blanc
Limousin Jean-Paul Denanot Jean-Paul Denanot Robert Savy Robert Savy
Lorraine Jean-Pierre Masseret Jean-Pierre Masseret Gérard Longuet Gérard Longuet
Martinique Serge Letchimy Alfred Marie-Jeanne Alfred Marie-Jeanne Émile Capgras
Midi-Pyrénées Martin Malvy Martin Malvy Martin Malvy Marc Censi
Nord-Pas de Calais Daniel Percheron Daniel Percheron Michel Delebarre (từ chức năm 2001) kế nhiệm bởi Daniel Percheron Marie-Christine Blandin
Provence-Alpes-Côte d'Azur Michel Vauzelle Michel Vauzelle Jean-Claude Gaudin Jean-Claude Gaudin
Pays de la Loire Jacques Auxiette Jacques Auxiette François Fillon (từ chức năm 2002) kế nhiệm bởi Jean-Luc Harousseau Olivier Guichard
Picardie Claude Gewerc Claude Gewerc Charles Baur Charles Baur
Poitou-Charentes Ségolène Royal Ségolène Royal Jean-Pierre Raffarin (từ chức năm 2002) kế nhiệm bởi Élisabeth Morin Jean-Pierre Raffarin
Réunion Didier Robert Paul Vergès Paul Vergès Camille Sudre (bất tín nhiệm năm 1993) kế nhiệm bởi Margie Sudre
Rhône-Alpes Jean-Jack Queyranne Jean-Jack Queyranne Charles Millon (bất tín nhiệm năm 1999) kế nhiệm bởi Anne-Marie Comparini Charles Millon

*Chủ tịch Hội đồng hành chính Corse

Nguồn sửa

Tham khảo sửa