Chuyển giao Bán đảo Krym cho Nga Xô viết năm 1954

Chuyển giao Bán đảo Krym năm 1954 là một hành động hành chính của Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô đã chuyển giao chính quyền bán đảo Krym từ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga sang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Ukraina.

Bản đồ Krym

Sắc lệnhSửa đổi

 
Sắc lệnh của Chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô "Về việc chuyển giao Khu vực Krymn". Hội đồng tối cao Herald, ngày 9 tháng 3 năm 1954.

Ngày 19 tháng 2 năm 1954, Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô đã ban hành sắc lệnh chuyển Khu vực Krymn từ từ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga sang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Ukraina. Các tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Cơ quan Lưu trữ Liên bang Nga (GARF) xác nhận rằng di chuyển ban đầu được chấp thuận bởi Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên Xô (CPSU) vào ngày 25 tháng 1 năm 1954, mở đường cho phép nghị quyết của Chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô ba tuần sau đó.[1] Theo Hiến pháp Liên Xô (điều 18), biên giới của một nước cộng hòa trong Liên bang Xô viết không thể được phân định lại lại nếu không có sự đồng ý của nước cộng hòa được đề cập. Việc chuyển giao đã được chấp thuận bởi Chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô; tuy nhiên, theo điều 49 của hiến pháp, Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô không có quyền làm như vậy. Sự thay đổi hiến pháp (điều 22 và 23) để phù hợp với việc chuyển giao đã được thực hiện vài ngày sau khi nghị định của Chủ tịch Liên Xô tối cao ban hành.[2][3]

Sắc lệnh được công bố lần đầu tiên, trên trang đầu của Pravda, ngày 27 tháng 2 năm 1954.[4] Toàn văn của sắc lệnh là:[5]

Câu hỏi về tính hợp hiếnSửa đổi

 
Nghị định của Chủ tịch Liên Xô Tối cao "Về việc chuyển giao Khu vực Bán đảo Krym". Hội đồng tối cao Herald, ngày 9 tháng 3 năm 1954.

Theo trang web của Nga Pravda.ru, Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô đã tập trung cho một phiên họp vào ngày 19 tháng 2 năm 1954 khi chỉ có 13 trong số 27 thành viên có mặt. Không có nhóm túc số, nhưng quyết định đã được thông qua một cách nhất trí.

Các tài liệu và tài liệu đã xuất bản gần đây gần đây đã xác nhận rằng việc chuyển giao Krym từ Nga Xô viết sang Ukraina Xô viết được thực hiện theo hiến pháp Liên Xô năm 1936, điều 18 quy định rằng "lãnh thổ của Cộng hòa Liên minh có thể không bị thay đổi nếu không có sự đồng ý của nó". Các thủ tục tố tụng của cuộc họp Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô cho thấy cả Liên bang Nga Xô viết và Ukraina Xô viết đã được sự đồng ý của họ thông qua các nghị viện cộng hòa của họ.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ https://www.wilsoncenter.org/publication/why-did-russia-give-away-crimea-sixty-years-ago
  2. ^ “The Gift of Crimea”. www.macalester.edu. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 3 năm 2014. Truy cập ngày 6 tháng 3 năm 2014.
  3. ^ Ignatius, David (ngày 2 tháng 3 năm 2014). “Historical claim shows why Crimea matters to Russia”. PunditFact, PolitiFact.com. Tampa Bay Times.
  4. ^ Siegelbaum, Lewis, 1954: The Gift of Crimea, SovietHistory.org, Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 3 năm 2014, truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2014
  5. ^ Calamur, Krishnadev (ngày 27 tháng 2 năm 2014). “Crimea: A Gift To Ukraine Becomes A Political Flash Point”. NPR. Truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2014.