Corallus annulatus blombergi là một loài rắn trong họ Boidae. Loài này được Rendahl & Vestergren mô tả khoa học đầu tiên năm 1941.[2]

Corallus annulatus blombergi
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Reptilia
Bộ (ordo)Squamata
Phân bộ (subordo)Serpentes
Phân thứ bộ (infraordo)Alethinophidia
Họ (familia)Boidae
Chi (genus)Corallus
Loài (species)C. blombergi
Phân loài (subspecies)C. a. blombergi

(Rendahl & Vestergren, 1941)

(Rendahl & Vestergren, 1940)
Danh pháp đồng nghĩa
  • Boa annulata blombergi - Rendahl & Vestergren, 1941
  • [Corallus annulata] blombergi - Peters, 1957
  • Corallus annulatus blombergi - Peters & Orejas-Miranda, 1970[1]

Chú thích sửa

  1. ^ McDiarmid RW, Campbell JA, Touré T. 1999. Snake Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference, vol. 1. Herpetologists' League. 511 pp. ISBN 1-893777-00-6 (series). ISBN 1-893777-01-4 (volume).
  2. ^ Corallus blombergi. The Reptile Database. Truy cập ngày 29 tháng 5 năm 2013.

Tham khảo sửa