Cyclopentan là một hydrocarbon mạch vòng (cycloankan) dễ bắt cháy với công thức hóa học C5H10số CAS 287-92-3, bao gồm một vòng phẳng chứa 5 nguyên tử cacbon và mỗi nguyên tử này liên kết với 2 nguyên tử hiđrô nằm phía trên và dưới mặt phẳng này. Ở điều kiện tiêu chuẩn nó có dạng một chất lỏng trong suốt, không màu với mùi tương tự như xăng. Điểm nóng chảy của nó là -94 °C và điểm sôi là 49 °C.

Cyclopentan
Cấu trúc phân tử của cyclopentan
Tổng quan
Danh pháp IUPACCyclopentan
Tên khácPentametylen
Công thức phân tửC5H10
Phân tử gam70,1 g/mol
Biểu hiệnLỏng, trong suốt, không màu
Số CAS[287-92-3]
Thuộc tính
Tỷ trọngpha0,751 g/cm³, lỏng
Độ hòa tan trong nước156 mg·l−1 (25 °C)[1]
Nhiệt độ nóng chảy-93.9°C (179,15 K)
Điểm sôi49.2°C (322,15 K)
pKa?
pKb?
Độ nhớt? cP ở 20 °C
Khác
MSDSMSDS ngoài
Các nguy hiểm chínhDễ bắt cháy (F)
NFPA 704
Điểm bắt lửa-37 °C
Rủi ro/An toànR: ?
S: ?
Số RTECSGY2390000
Dữ liệu hóa chất bổ sung
Cấu trúc & thuộc tínhn εr, v.v.
Hệ số khúc xạ & điện môin εr, v.v.
Dữ liệu nhiệt động lựcCác trạng thái
rắn, lỏng, khí
Dữ liệu quang phổUV, IR, NMR, MS
Các hợp chất liên quan
Các hợp chất tương tựcycloprôpan
cyclobutan
cyclohexan
Các hợp chất liên quan?
Ngoại trừ có thông báo khác, các dữ liệu
được lấy ở 25 °C, 100 kPa
Thông tin về sự phủ nhận và tham chiếu

Cyclopentan được sử dụng để sản xuất các loại nhựa tổng hợpkeo dán cao su. Tại Hoa Kỳ mỗi năm người ta sản xuất trên 1 triệu pao (khoảng 454.000 kg) hóa chất này.

Tham khảo

sửa
  1. ^ Thông tin từ cyclopentane trong GESTIS-Stoffdatenbank của IFA