Danh mục loài tuyệt chủng trong tự nhiên theo Sách đỏ IUCN (thực vật)

bài viết danh sách Wikimedia

Tính đến tháng 7 năm 2016, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã liệt kê 37 loài tuyệt chủng trong tự nhiên thuộc giới thực vật[1] Khoảng 0,17% trong số tất cả các loài thực vật đã được đánh giá nằm trong tình trạng tuyệt chủng trong tự nhiên. IUCN cũng liệt kê hai phân loài thực vật đã tuyệt chủng trong tự nhiên.

Tình trạng bảo tồn
Bufo periglenes, Golden Toad, đã được ghi nhận lần cuối vào ngày 15 tháng 5 năm 1989
Tuyệt chủng
Bị đe dọa
Nguy cơ thấp

Danh mục khác

Chủ đề liên quan

IUCN Red List category abbreviations (version 3.1, 2001)

Đây là một danh sách đầy đủ về các loài và phân loài thực vật tuyệt chủng trong tự nhiên trong các loài được đánh giá bởi IUCN. Tất cả đều là thực vật có mạch (tracheophytes).

Pteridophytes sửa

Thực vật hạt trần sửa

Dicotyledons sửa

Loài

Phân loài sửa

Monocotyledons sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ “IUCN Red List version 2016.1”. The IUCN Red List of Threatened Species. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN). Truy cập ngày 4 tháng 7 năm 2016.