Danh sách các loài thú Việt Nam

bài viết danh sách Wikimedia
Một con nai đen tại Thảo cầm viên Sài Gòn, nai là loài thú phổ biến ở Việt Nam

Thú là nhóm động vật có xương sống được biết rõ nhất ở Việt Nam, sau chim. Nhiều loài, đặc biệt là những loài có kính thước cơ thể nhỏ, là loài hoạt động ban đêm, hoặc là sống trên cây hoặc là sống dưới mặt đất và dựa vào ngụy trang và tập tính để tránh động vật ăn thịt. Cho đến nay,[khi nào?] hơn 231 loài thú đã được thống kê ở Việt Nam,[cần dẫn nguồn] trong đó có 7 loài thú mới được mô tả, hầu hết chúng là các loài có kích thước lớn thuộc các nhóm hươu và linh trưởng.

Bộ: Proboscidea (Voi)Sửa đổi

 • Họ: Elephantidae (Họ nhà voi)
  • Chi: Elephas
   • Voi châu Á (Elephas maximus) EN
    • Voi Ấn Độ (Elephas maximus indicus) EN

Bộ: Sirenia (Bò biển)Sửa đổi

 • Họ: Dugongidae (Họ bò biển hay họ cá cúi)

Bộ: Scandentia (Thú nhiều răng)Sửa đổi

Bộ: Dermoptera (Chồn bay)Sửa đổi

Bộ: Primates (Linh trưởng)Sửa đổi

Bộ: Rodentia (Gặm nhấm)Sửa đổi

Bộ: Lagomorpha (Bộ Thỏ)Sửa đổi

Bộ: Erinaceomorpha (Nhím chuột)Sửa đổi

Bộ: Soricomorpha (Chuột chù)Sửa đổi

Bộ: Chiroptera (Dơi)Sửa đổi

Bộ: Pholidota (Tê tê)Sửa đổi

Bộ: Cetacea (Cá voi)Sửa đổi

Bộ: Carnivora (Thú ăn thịt)Sửa đổi

Bộ: Perissodactyla (Bộ guốc lẻ)Sửa đổi

Bộ: Artiodactyla (Bộ guốc chẵn)Sửa đổi

Tham khảoSửa đổi