Danh sách hiệu kỳ Quân lực Việt Nam Cộng hòa

bài viết danh sách Wikimedia
Chào cờ trong ngày Quân lực Việt Nam Cộng hòa, 19-6-2011

Dưới đây là danh sách các Hiệu kỳ của Quân lực Việt Nam Cộng hòa:

Quân lựcSửa đổi

Cờ Thời điểm Sử dụng Mô tả
 
1955
1975
Cờ Quân lực
Nền màu vàng, bốn góc là nhành dương liễu với Phù hiệu Quân lực Việt Nam Cộng hòa ở chính giữa (2:3), phía trên là dòng chữ Quân lực Việt Nam Cộng hòa
 
1955
1975
Chiến kỳ
Nền màu vàng và ba sọc đỏ với Phù hiệu Quân lực Việt Nam Cộng hòa ở chính giữa (2:3).

Lệnh kỳSửa đổi

Cờ Thời điểm Sử dụng Mô tả
 
1955
1975
Tổng Tư lệnh
Nền màu vàng với Phù hiệu Quân lực Việt Nam Cộng hòa ở chính giữa (2:3)
 
1955
1975
Tổng trưởng Quốc phòng
Nền màu đỏ với Phù hiệu Bộ Quốc phòng Việt Nam Cộng hòa ở chính giữa (2:3)
 
1955
1975
Tổng Tham mưu trưởng
Nền màu đỏ sậm với Phù hiệu Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa ở chính giữa (2:3)

Quân đoàn và Quân khu (Vùng chiến thuật)Sửa đổi

Quân chủngSửa đổi

Lực lượng tổng trừ bịSửa đổi

Sư đoànSửa đổi

Trung đoànSửa đổi

Tiểu đoànSửa đổi

Quân trườngSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi