Danh sách thủ tướng Ý

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là danh sách các thủ tướng Ý kể từ khi vương quốc Ý được thành lập năm 1861.[1][2] Chức danh Thủ tướng Ý, tên chính thức là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Tiếng Ý: Presidente del Consiglio dei Ministri), là người đứng đầu Hội đồng Bộ trưởng (hay nội các Ý), cơ quan nắm giữ quyền hành pháp tối cao của Ý, và phải thông qua một cuộc bỏ phiếu chấp thuận từ Hội đồng Bộ trưởng này để thực thi hầu hết các hoạt động chính trị của mình. Chức vụ này tương tự như hầu hết các thể chế nghị viện khác trên thế giới, tuy nhiên, những người đứng đầu chính phủ Ý lại không có quyền giải tán nghị viện hay bãi nhiệm các bộ trưởng của mình.[3]

Chức vụ tiền nhiệm của nó là Thủ tướng vương quốc Sardegna, một chức vụ được thành lập năm 1848 (mặc dù thời gian không được đề cập trong hiến pháp của nhà nước Sardegna - Luật Albertine)[4] nhằm hỗ trợ nhà vua Ý trong việc cai trị chế độ tương đối bất ổn khi đó.

Người giữ chức thủ tướng Ý đầu tiên là Camillo Benso, Bá tước xứ Cavour. Ông nhậm chức vào tháng 3 năm 1861, sau khi nước Ý thống nhất.[5] Ông cũng đồng thời là thủ tướng cuối cùng của vương quốc Sargena, chức vụ mà từ đó Thủ tướng Ý nắm hầu hết quyền hạn và nghĩa vụ có liên quan sau này.[6][7] Sau 60 năm đầu của mình, đã có 37 lần thủ tướng Ý đã bị thay đổi. Nhận thấy điều đó, Benito Mussolini, sau khi được bổ nhiệm vào chức thủ tướng Ý năm 1922 sau một cuộc đảo chính, đã loại bỏ quyền lực của nghị viện bằng một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, theo đó thiết lập quyền lực của riêng ông và Đảng phát xít theo nguyện vọng của nhà vua.

Sau khi chế độ quân chủ bị bãi bỏ năm 1946, cùng với sự thành lập của nhà nước Cộng hòa Ý, chức vụ Thủ tướng được thiết lập theo điều 92 Hiến pháp Ý. Thủ tướng Ý giờ đây được bổ nhiệm bởi Tổng thống Cộng hòa sau mỗi cuộc bầu cử. Theo thứ tự quyền ưu tiên của Ý thì chức vụ này được xếp thứ tự quan trọng thứ tư ở Ý về mặt lễ nghi.[8] Hiện nay, đã có tổng cộng đã có 29 người giữ chức vụ Thủ tướng Ý kể từ năm 1946.[8]

Thủ tướng ÝSửa đổi

Vương quốc Ý (1861–1946)Sửa đổi

Đảng:

Liên minh:

Stt Chân dung Tên
(Sinh – mất)
Nhiệm kỳ làm việc
(Thời gian nhiệm kỳ)
Đảng Nội các Thành phần CQLP Vua Chú
thích
1   Camillo Ben
Bá tước xứ Cavour

(1810 – 1861)
13 tháng 3 – 6 tháng 6 năm 1861
75 ngày
Cánh hữu
Lịch sử
Cavour IV Cánh hữu VIII
(1861)
 
Vittorio
Enmanuele II

(1861 – 1878)
[9]
2   Bettino Ricasoli
(1809 – 1880)
12 tháng 6 năm 1861 – 3 tháng 3 năm 1862
264 ngày
Cánh hữu
Lịch sử
Ricasoli I Cánh hữu [10]
3   Urbano Rattazzi
(1808 – 1873)
3 tháng 3 – 8 tháng 12 năm 1862
280 ngày
Cánh tả
Lịch sử
Rattazzi I Cánh tả Cánh hữu [11]
4   Luigi Carlo Farini
(1812 – 1866)
8 tháng 12 năm 1862 – 24 tháng 3 năm 1863
106 ngày
Cánh hữu
Lịch sử
Farini Cánh hữu [12]
5   Marco Minghetti
(1818 – 1886)
24 tháng 3 năm 1863 – 28 tháng 9 năm 1864
1 năm, 188 ngày
Cánh hữu
Lịch sử
Minghetti I Cánh hữu [13]
6   Tướng
Alfonso Ferrero la
Marmora

(1810 – 1861)
28 tháng 9 năm 1864 – 20 tháng 6 năm 1866
1 năm, 265 ngày
Quân đội La Marmora II Cánh hữu [14]
[15]
La Marmora III IX
(1865)
(2)   Bettino Ricasoli
(1809 – 1880)
20 tháng 6 năm 1866 – 10 tháng 4 năm 1867
294 ngày
Cánh hữu
Lịch sử
Ricasoli II Chính phủ
Liên hiệp Quốc gia

(Cánh tả Cánh hữu)
[16]
(3)   Urbano Rattazzi
(1808 – 1873)
10 tháng 4 – 27 tháng 10 năm 1867
200 ngày
Cánh tả
Lịch sử
Rattazzi II Cánh tả Cánh hữu X
(1867)
[17]
7   Luigi Federico
Menabrea

(1809 – 1896)
27 tháng 10 năm 1867 – 14 tháng 12 năm 1869
2 năm, 48 ngày
Cánh hữu
Lịch sử
Menabrea I Cánh hữu [18]
[19]
[20]
Menabrea II
Menabrea III
8   Giovanni Lanza
(1818 – 1886)
14 tháng 12 năm 1869 – 10 tháng 7 năm 1873
3 năm, 208 ngày
Cánh hữu
Lịch sử
Lanza Cánh hữu XI
(1870)
[21]
(5)   Marco Minghetti
(1818 – 1886)
10 tháng 7 năm 1873 – 25 tháng 3 năm 1876
2 năm, 259 ngày
Cánh hữu
Lịch sử
Minghetti II Cánh hữu XII
(1874)
[22]
9   Agostino Depretis
(1813 – 1887)
25 tháng 3 năm 1876 – 24 tháng 3 năm 1878
1 năm, 364 ngày
Cánh tả
Lịch sử
Depretis I Cánh tả XIII
(1876)
[23]
[24]
Depretis II  
Umberto I
(1878 – 1900)
10   Benedetto Cairoli
(1825 – 1889)
24 tháng 3 – 19 tháng 12 năm 1878
270 ngày
Cánh tả
Lịch sử
Cairoli I Cánh tả [25]
(9)   Agostino Depretis
(1813 – 1887)
19 tháng 12 năm 1878 – 14 tháng 7 năm 1879
207 ngày
Cánh tả
Lịch sử
Depretis III Cánh tả [26]
(10)   Benedetto Cairoli
(1825 – 1889)
14 tháng 7 năm 1879 – 29 tháng 5 năm 1981
1 năm, 319 ngày
Cánh tả
Lịch sử
Cairoli II Cánh tả [27]
[28]
Cairoli III XIV
(1880)
(9)   Agostino Depretis
(1813 – 1887)
29 tháng 5 năm 1981 – 29 tháng 7 năm 1887
6 năm, 61 ngày
Cánh tả
Lịch sử
Depretis IV Cánh tả [29]
[30]
[31]
[32]
[33]
Depretis V XV
(1882)
Depretis VI
Depretis VII XVI
(1886)
Depretis VIII
11   Francesco Crispi
(1819 – 1901)
29 tháng 7 năm 1887 – 6 tháng 2 năm 1891
3 năm, 192 ngày
Cánh tả
Lịch sử
Crispi I Cánh tả [34]
[35]
Crispi II XVII
(1890)
12   Antonio Starabba,
Hầu tước Rudinì

(1839 – 1908)
6 tháng 2 năm 1891 – 15 tháng 5 năm 1892
3 năm, 192 ngày
Cánh hữu
Lịch sử
Rudinì I Cánh tả Cánh hữu [36]
13   Giovanni Giolitti
(1842 – 1928)
15 tháng 5 năm 1892 – 15 tháng 12 năm 1893
1 năm, 214 ngày
Cánh tả
Lịch sử
Giolitti I Cánh tả XVIII
(1892)
[37]
(11)   Francesco Crispi
(1819 – 1901)
15 tháng 12 năm 1893 – 10 tháng 3 năm 1896
3 năm, 86 ngày
Cánh tả
Lịch sử
Crispi III Cánh tả Cánh hữu [38]
[39]
Crispi IV XIX
(1895)
(12)   Antonio Starabba
Hầu tước Rudinì

(1839 – 1908)
10 tháng 3 năm 1896 – 29 tháng 6 năm 1898
2 năm, 111 ngày
Cánh hữu
Lịch sử
Rudinì II Cánh hữu
Cánh tả tham gia
giới hạn
[40]
[41]
[42]
[43]
Rudinì III
Rudinì IV Cánh tả Cánh hữu XX
(1897)
Rudinì V
14   Tướng
Luigi Pelloux
(1839 – 1924)
29 tháng 6 năm 1898 – 24 tháng 6 năm 1900
1 năm, 360 ngày
Quân đội Pelloux I Cánh tả
Cánh hữu tham gia
giới hạn
[44]
[45]
Pelloux II Cánh tả Cánh hữu
15   Giuseppe Saracco
(1821 – 1907)
24 tháng 6 năm 1900 – 15 tháng 2 năm 1901
236 ngày
Cánh tả
Lịch sử
Saracco Cánh tả Cánh hữu XXI
(1900)
 
Vittorio
Enmanuele III

(1900 – 1946)
[46]
16   Giuseppe Zanardelli
(1826 – 1903)
15 tháng 2 năm 1901 – 3 tháng 11 năm 1903
2 năm, 261 ngày
Cánh tả
Lịch sử
Zanardelli Cánh tả Cánh hữu [47]
(13)   Giovanni Giolitti
(1842 – 1928)
3 tháng 11 năm 1903 – 12 tháng 3 năm 1905
1 năm, 129 ngày
Cánh tả
Lịch sử
Giolitti II Cánh tả Cánh hữu
PSI tham gia giới hạn
XXII
(1904)
[48]
17   Tommaso Tittoni
(1855 – 1931)
12 – 28 tháng 3 năm 1905
16 ngày
Cánh hữu
Lịch sử
Tittoni Cánh tả Cánh hữu [49]
18   Alessandro Fortis
(1842 – 1909)
28 tháng 3 năm 1905 – 8 tháng 2 năm 1906
317 ngày
Cánh tả
Lịch sử
Fortis I Cánh tả Cánh hữu [50]
[51]
Fortis II Cánh tả
Cánh hữu tham gia
giới hạn
19   Sidney Sonnino
(1847 – 1922)
8 tháng 2 – 29 tháng 5 năm 1906
110 ngày
Cánh hữu
Lịch sử
Sonnino I Cánh tả Cánh hữu
Cấp tiến
[52]
(13)   Giovanni Giolitti
(1842 – 1928)
29 tháng 5 năm 1906 – 11 tháng 12 năm 1909
3 năm, 216 ngày
Cánh tả
Lịch sử
Giolitti III Cánh tả Cánh hữu [53]
(19)   Sidney Sonnino
(1847 – 1922)
11 tháng 12 năm 1909 – 31 tháng 3 năm 1910
110 ngày
Cánh hữu
Lịch sử
Sonnino II Cánh hữu
Cánh tả tham gia
giới hạn
XXIII
(1909)
[54]
20   Luigi Luzzatti
(1841 – 1927)
31 tháng 3 năm 1910 – 30 tháng 3 năm 1911
364 ngày
Cánh hữu
Lịch sử
Luzzatti Cánh tả Cánh hữu
Cấp tiến
[55]
(13)   Giovanni Giolitti
(1842 – 1928)
30 tháng 3 năm 1911 – 21 tháng 3 năm 1914
2 năm, 356 ngày
Liên minh
Tự do
Giolitti IV ULPR [56]
21   Antonio Salandra
(1853 – 1931)
21 tháng 3 năm 1914 – 18 tháng 6 năm 1916
2 năm, 89 ngày
Liên minh
Tự do
Salandra I UL XXIV
(1913)
[57]
[58]
Salandra II ULPRI
22   Paolo Boselli
(1838 – 1932)
18 tháng 6 năm 1916 – 30 tháng 10 năm 1917
1 năm, 134 ngày
Liên minh
Tự do
Boselli Chính phủ
Liên hiệp Quốc gia

(ULPRUECI
PSRI)
[59]
23   Vittorio Emanuele
Orlando

(1860 – 1952)
30 tháng 10 năm 1917 – 23 tháng 6 năm 1919
1 năm, 236 ngày
Liên minh
Tự do
Orlando Chính phủ
Liên hiệp Quốc gia

(ULPRUECI
PSRI)
[60]
24   Francesco Saverio
Nitti

(1868 – 1953)
23 tháng 6 năm 1919 – 15 tháng 6 năm 1920
358 ngày
Đảng
Cấp tiến
Nitti I UL PDLPPIPR
PSRI
[61]
[62]
Nitti II UL PDLPPIPR XXV
(1919)
(13)   Giovanni Giolitti
(1842 – 1928)
15 tháng 6 năm 1920 – 4 tháng 7 năm 1921
1 năm, 19 ngày
Liên minh
Tự do
Giolitti V UL PDLPPI
PDSIPRPSRI
[63]
25   Ivanoe Bonomi
(1873 – 1951)
4 tháng 7 năm 1921 – 26 tháng 2 năm 1922
237 ngày
Đảng
Cải cách
Xã hội
Bonomi I PPIPLIPDL
PDSIPSRI
XXVI
(1921)
[64]
26   Luigi Facta
(1861 – 1930)
26 tháng 2 – 31 tháng 10 năm 1922
247 ngày
Liên minh
Tự do
/
Đảng
Tự do Ý
Facta I PPIPLIPDL
PDSIPSRIPA
[65]
[66]
Facta II PPIPLIPDL
PDSIPSRI
27   Duce
Benito Mussolini
(1883 – 1945)
31 tháng 10 năm 1922 – 25 tháng 7 năm 1943
20 năm, 267 ngày
Đảng
Phát xít
Quốc gia
Mussolini PPIPLIPDSI
PNFANI
[67]
PNF XXVII
(1924)
XXVIII
(1929)
XIX
(1934)
XXX
(Không
qua
bầu cử)
28   Thống chế
Pietro Badoglio
(1839 – 1924)
25 tháng 7 năm 1943 – 18 tháng 6 năm 1944
329 ngày
Quân đội Badoglio I Độc lậpDCPLI Nghị
viện

bị
bãi bỏ
[68]
[69]
Badoglio II Uỷ ban Giải phóng
Quốc gia

(DCPCIPLI
PSIUPPdAPDL)
(25)   Ivanoe Bonomi
(1873 – 1951)
18 tháng 6 năm 1944 – 21 tháng 6 năm 1945
1 năm, 3 ngày
Đảng
Dân chủ
Lao động
Bonomi II Uỷ ban Giải phóng
Quốc gia

(DCPCIPLI
PSIUPPdAPDL)
[70]
[71]
Bonomi III Uỷ ban Giải phóng
Quốc gia

(DCPCIPLI
PSIUPPdAPDL)
Hội
đồng
Quốc
gia
29   Ferruccio Parri
(1890 – 1981)
21 tháng 6 – 10 tháng 12 năm 1945
172 ngày
Đảng
Hành
động
Parri Uỷ ban Giải phóng
Quốc gia

(DCPCIPLI
PDL)
[72]
30   Alcide De Gasperi
(1884 – 1954)
10 tháng 12 năm 1945 – 13 tháng 7 năm 1946
215 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
De Gasperi I Uỷ ban Giải phóng
Quốc gia

(DCPCIPLI
PSIUPPdAPDL)
 
Umberto II
(1946)
[73]

Cộng hòa Ý (1946–nay)Sửa đổi

Đảng:

Liên minh:

Stt Chân dung Tên
(Sinh – mất)
Nhiệm kỳ làm việc
(Thời gian nhiệm kỳ)
Đảng Nội các Thành phần CQLP Tổng thống Chú
thích
(30)   Alcide De Gasperi
(1884 – 1954)
13 tháng 7 năm 1946 – 17 tháng 8 năm 1953
7 năm, 35 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
De Gasperi II Uỷ ban Giải phóng
Quốc gia

(DC PSIUP PCI
PRI)
Quốc
hội
Lập
hiến

(1946)
 
Enrico
De Nicola

(1946 – 1948)
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
De Gasperi III Uỷ ban Giải phóng
Quốc gia

(DC PSI PCI
PDL)
De Gasperi IV Trung dung
(DC PSDI PLI
PRI)
De Gasperi VI Trung dung
(DC PSDI PRI)
I
(1948)
 
Luigi Einaudi
(1948 – 1955)
De Gasperi VII Trung dung
(DC PRI)
De Gasperi VIII[a] DC II
(1953)
31   Giuseppe Pella
(1902 – 1981)
17 tháng 8 năm 1953 – 18 tháng 1 năm 1954
154 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Pella DC [81]
32   Amintore Fanfani
(1908 – 1999)
18 tháng 1 – 10 tháng 2 năm 1954
23 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Fanfani I[a] DC [82]
33   Mario Scelba
(1901 – 1991)
10 tháng 2 năm 1954 – 6 tháng 7 năm 1955
1 năm, 146 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Scelba Trung dung
(DC PSDI PLI)
[83]
34   Antonio Segni
(1891 – 1972)
6 tháng 7 năm 1955 – 19 tháng 5 năm 1957
1 năm, 307 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Segni I Trung dung
(DC PSDI PLI)
 
Giovanni
Gronchi

(1955 – 1962)
[84]
35   Adone Zoli
(1887 – 1960)
19 tháng 5 năm 1957 – 1 tháng 7 năm 1958
1 năm, 43 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Zoli DC [85]
(32)   Amintore Fanfani
(1908 – 1999)
1 tháng 7 năm 1958 – 16 tháng 2 năm 1959
230 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Fanfani II Trung dung
(DC PSDI)
III
(1958)
[86]
(34)   Antonio Segni
(1891 – 1972)
16 tháng 2 năm 1959 – 25 tháng 3 năm 1960
1 năm, 38 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Segni II DC
cùng với sự tham
gia của MSI, PLI,
PNM (đầy đủ) và
PMP (giới hạn)
[87]
36   Fernando
Tambroni

(1901 –1961)
25 tháng 3 – 26 tháng 7 năm 1960
123 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Tambroni DC
MSI tham gia giới
hạn
[88]
(32)   Amintore Fanfani
(1908 – 1999)
26 tháng 7 năm 1960 – 21 tháng 6 năm 1963
2 năm, 330 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Fanfani III DC
PSDI, PLIPRI

tham gia giới hạn
[89]
[90]
Fanfani IV DC PSDI PRI
PSI tham gia giới
hạn
 
Antonio Segni
(1962 – 1964)
37   Giovanni Leone
(1908 – 2001)
21 tháng 6 – 4 tháng 12 năm 1963
166 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Leone I DC
PSI, PSDIPRI

tham gia giới hạn
IV
(1963)
[91]
38   Aldo Moro
(1916 – 1978)
4 tháng 12 năm 1963 – 24 tháng 6 năm 1968
4 năm, 203 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Moro I Trung tả "Hữu cơ"
(DC PSI PSDI
PRI)
[92]
[93]
[94]
Moro II  
Giuseppe
Saragat

(1964 – 1971)
Moro III
(37)   Giovanni Leone
(1908 – 2001)
24 tháng 6 – 12 tháng 12 năm 1968
171 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Leone II DC
PSUPRI

tham gia giới hạn
V
(1968)
[95]
39   Mariano Rumor
(1915 – 1990)
12 tháng 12 năm 1968 – 6 tháng 8 năm 1970
1 năm, 237 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Rumor I Trung tả "Hữu cơ"
(DC PSU PRI)
[96]
[97]
[98]
Rumor II DC
PSI, PSDIPRI

tham gia giới hạn
Rumor III Trung tả "Hữu cơ"
(DC PSI PSDI
PRI)
40   Emilio Colombo
(1920 – 2013)
6 tháng 8 năm 1970 – 17 tháng 2 năm 1972
1 năm, 195 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Colombo Trung tả "Hữu cơ"
(DC PSI PSDI
PRI)
[99]
41   Giulio Andreotti
(1919 – 2013)
17 tháng 2 năm 1972 – 7 tháng 7 năm 1973
1 năm, 140 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Andreotti I[a] DC  
Giovanni
Leone

(1971 – 1978)
[100]
[101]
Andreotti II DC PSDI PLI
PRI tham gia giới
hạn
VI
(1972)
(39)   Mariano Rumor
(1915 – 1990)
17 tháng 7 năm 1973 – 23 tháng 11 năm 1974
1 năm, 129 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Rumor IV Trung tả "Hữu cơ"
(DC PSI PSDI
PRI)
[102]
[103]
Rumor V Trung tả "Hữu cơ"
(DC PSI PSDI)
PRI tham gia giới
hạn
(38)   Aldo Moro
(1916 – 1978)
23 tháng 11 năm 1974 – 29 tháng 7 năm 1976
1 năm, 249 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Moro IV DC PRI
PSI PSDI
tham gia giới hạn
[104]
[105]
Moro V DC
PSI, PSDIPRI

tham gia giới hạn
(41)   Giulio Andreotti
(1919 – 2013)
29 tháng 7 năm 1976 – 4 tháng 8 năm 1979
3 năm, 6 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Andreotti III Thỏa hiệp Lịch sử
DCPCI
(tham gia giới hạn)
VII
(1976)
[106]
[107]
[108]
Andreotti IV  
Sandro Pertini
(1978 – 1985)
Andreotti V[a] DC PSDI PRI
42   Francesco Cossiga
(1928 – 2010)
4 tháng 8 năm 1979 – 18 tháng 10 năm 1980
1 năm, 75 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Cossiga I DC PSDI PLI
PSI PRI
tham gia giới hạn
VIII
(1979)
[109]
[110]
Cossiga II Trung tả "Hữu cơ"
(DC PSI PRI)
43   Arnaldo Forlani
(sinh 1925)
18 tháng 10 năm 1980 – 28 tháng 6 năm 1981
263 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Forlani Trung tả "Hữu cơ"
(DC PSI PSDI
PRI)
[111]
44   Giovanni Spadolini
(1925 – 1994)
28 tháng 6 năm 1981 – 1 tháng 12 năm 1982
1 năm, 156 ngày
Đảng
Cộng
hòa
Ý
Spadolini I Pentapartito
(DC PSI PSDI
PRI PLI)
[112]
[113]
Spadolini II
(32)   Amintore Fanfani
(1908 – 1999)
1 tháng 12 năm 1982 – 4 tháng 8 năm 1983
246 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Fanfani V DC PSDI PLI
PSI
PRI tham gia
giới hạn
[114]
45   Bettino Craxi
(1934 – 2000)
4 tháng 8 năm 1983 – 18 tháng 4 năm 1987
3 năm, 257 ngày
Đảng
Xã hội
Ý
Craxi I Pentapartito
(DC PSI PRI
PSDI PLI)
IX
(1983)
[115]
[116]
Craxi II  
Francesco
Cossiga

(1985 – 1992)
(32)   Amintore Fanfani
(1908 – 1999)
18 tháng 4 – 29 tháng 7 năm 1987
102 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Fanfani VI[a] DC [90]
46   Giovanni Goria
(1943 – 1994)
29 tháng 7 năm 1987 – 13 tháng 4 năm 1988
259 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Goria Pentapartito
(DC PSI PRI
PSDI PLI)
X
(1987)
[117]
47   Ciriaco De Mita
(sinh 1928)
13 tháng 4 năm 1988 – 22 tháng 7 năm 1989
1 năm, 100 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
De Mita Pentapartito
(DC PSI PRI
PSDI PLI)
[118]
(41)   Giulio Andreotti
(1919 – 2013)
22 tháng 7 năm 1989 – 28 tháng 6 năm 1992
2 năm, 342 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Andreotti VI Pentapartito
(DC PSI PRI
PSDI PLI)
[119]
[120]
Andreotti VII Quadripartito
(DC PSI PSDI
PLI)
48   Giuliano Amato
(sinh 1938)
28 tháng 6 năm 1992 – 28 tháng 4 năm 1993
304 ngày
Đảng
Xã hội
Ý
Amato I Quadripartito
(DC PSI PLI
PSDI)
XI
(1992)
 
Oscar Luigi
Scalfaro

(1992 – 1999)
[121]
49   Carlo Azeglio
Ciampi

(1920 – 2016)
28 tháng 4 năm 1993 – 10 tháng 5 năm 1994
1 năm, 12 ngày
Độc lập Ciampi DC PSI PDS PLI
PRI PSDIFdV
[122]
50   Silvio Berlusconi
(sinh 1936)
10 tháng 5 năm 1994 – 17 tháng 1 năm 1995
252 ngày
Forza
Italia
Berlusconi I PdLPBG
(FILNANCCD
UdC)
XII
(1994)
[123]
51   Lamberto Dini
(sinh 1931)
17 tháng 1 năm 1995 – 17 tháng 5 năm 1996
1 năm, 121 ngày
Độc lập Dini Các chính khách
độc lập

(tham gia cùng PDS
LN, PPI, PSI, FdV,
Rete, CS)
[124]
52   Romano Prodi
(sinh 1939)
17 tháng 5 năm 1996 – 21 tháng 10 năm 1998
2 năm, 157 ngày
Liên
minh
Cây Oliu

(Độc lập)
Prodi I Liên minh Cây Oliu
(PDSPPIRI
FdVUD)
PRC tham gia
giới hạn
XIII
(1996)
[125]
53   Massimo D'Alema
(sinh 1949)
21 tháng 10 năm 1998 – 25 tháng 4 năm 2000
1 năm, 187 ngày
Liên
minh
Cây Oliu

(Dân chủ
Cánh tả
)
D'Alema I Liên minh Cây Oliu
(DSPPIRISDI
FdVPdCIUDR)
[126]
[127]
D'Alema II Liên minh Cây Oliu
(DSPPIDemRI
FdVPdCIUDEUR)
 
Carlo Azeglio
Ciampi

(1999 – 2006)
(48)   Giuliano Amato
(sinh 1938)
25 tháng 4 năm 2000 – 11 tháng 6 năm 2001
1 năm, 47 ngày
Liên
minh
Cây Oliu

(Độc lập)
Amato II Liên minh Cây Oliu
(DSPPIDem
FdVPdCIUDEUR
RISDI)
[128]
(50)   Silvio Berlusconi
(sinh 1936)
11 tháng 6 năm 2001 – 17 tháng 5 năm 2006
4 năm, 340 ngày
Forza
Italia
Berlusconi II Ngôi nhà Tự do
(FIANLNUDC
NPSIPRI)
XIV
(2001)
[129]
[130]
Berlusconi III
(52)   Romano Prodi
(sinh 1939)
17 tháng 5 năm 2006 – 8 tháng 5 năm 2008
1 năm, 357 ngày
Liên
minh
Cây Oliu

/ Đảng
Dân chủ
Prodi II L'Unione
(DSDLPRCRnP
PdCI IdVFdV
UDEUR)
XV
(2006)
 
Giorgio
Napolitano

(2006 – 2015)
[131]
(50)   Silvio Berlusconi
(sinh 1936)
8 tháng 5 năm 2008 – 16 tháng 11 năm 2011
3 năm, 192 ngày
Nhân
dân
Tự do
Berlusconi IV Liên minh Trung hữu
(PdLLNMpA)
XVI
(2008)
[132]
54   Mario Monti
(sinh 1943)
16 tháng 11 năm 2011 – 28 tháng 4 năm 2013
1 năm, 163 ngày
Độc lập Monti Các chính khách
độc lập

(tham gia cùng PdL
PD, UdC, FLI, ApI)
[133]
55   Enrico Letta
(sinh 1966)
28 tháng 4 năm 2013 – 22 tháng 2 năm 2014
300 ngày
Đảng
Dân chủ
Letta PD PdL[b] NCD[c]
SC PpIUdCRI
XVII
(2013)
[134]
56   Matteo Renzi
(sinh 1975)
22 tháng 2 năm 2014 – 12 tháng 12 năm 2016
2 năm, 294 ngày
Đảng
Dân chủ
Renzi PD NCDSC UdC  
Sergio
Mattarella

(từ 2015)
[135]
57   Paolo Gentiloni
(sinh 1954)
12 tháng 12 năm 2016 – 1 tháng 6 năm 2018
1 năm, 171 ngày
Đảng
Dân chủ
Gentiloni PD NCD/APCpE XVIII
(2018)
[136]
58   Giuseppe Conte
(sinh 1964)
1 tháng 6 năm 2018 – 13 tháng 2 năm 2021
2 năm, 257 ngày
Độc lập
[d]
Conte I M5SLega [137]
[138]
Conte II M5SPDLeU
IV[e]
59   Mario Draghi
(sinh 1947)
13 tháng 2 năm 2021 – nay
1 năm, 214 ngày
Độc lập Draghi M5SLegaPDFI
IV Art.1
[139]
 1. ^ a b c d e Nội các không được Nghị viện Ý chấp thuận.
 2. ^ Từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2013
 3. ^ Từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 2 năm 2014.
 4. ^ Thân với Phong trào Năm Sao.
 5. ^ Từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 1 năm 2021.

Dòng thời gianSửa đổi

Vương quốc Ý (1861–1946)Sửa đổi

Alcide De GasperiFerruccio ParriPietro BadoglioBenito MussoliniLuigi FactaIvanoe BonomiFrancesco Saverio NittiVittorio Emanuele OrlandoPaolo BoselliAntonio SalandraLuigi LuzzatiSidney SonninoAlessandro FortisTommaso TittoniGiuseppe ZanardelliGiuseppe SaraccoLuigi PellouxGiovanni GiolittiAntonio Starabba, Marchese di RudinìFrancesco CrispiBenedetto CairoliAgostino DepretisGiovanni LanzaFederico Luigi, Conte MenabreaAlfonso Ferrero La MarmoraMarco MinghettiLuigi Carlo FariniUrbano RattazziBettino RicasoliCamillo Benso, Count of Cavour

Cộng hòa Ý (1946–nay)Sửa đổi

Mario DraghiGiuseppe ContePaolo GentiloniMatteo RenziEnrico LettaMario MontiMassimo D'AlemaRomano ProdiLamberto DiniSilvio BerlusconiCarlo Azeglio CiampiGiuliano AmatoCiriaco De MitaGiovanni GoriaBettino CraxiGiovanni SpadoliniArnaldo ForlaniFrancesco CossigaGiulio AndreottiEmilio ColomboMariano RumorAldo MoroGiovanni LeoneFernando TambroniAdone ZoliAntonio SegniMario ScelbaAmintore FanfaniGiuseppe PellaAlcide De Gasperi

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ "Il Presidente – Governo", www.governo.it.
 2. ^ I Governi nelle Legislature, www.governo.it
 3. ^ La funzione del Presidente del Consiglio, www.governo.it
 4. ^ Statuto Albertino, Quirinale
 5. ^ Camillo Benso, Conte di Cavour (Italian statesman). biography.yourdictionary.com
 6. ^ Denis Mack Smith, "Cavour and Parliament" Cambridge Historical Journal 13#1 (1957): 37–57
 7. ^ Denis Mack Smith, Cavour (1985).
 8. ^ a b Italy – Government And Society, Britannica
 9. ^ “IV Governo Cavour”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 10. ^ “I Governo Ricasoli”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 11. ^ “I Governo Rattazzi”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 12. ^ “I Governo Farini”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 13. ^ “I Governo Minghetti”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 14. ^ “II Governo La Marmora”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 15. ^ “III Governo La Marmora”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 16. ^ “II Governo Ricasoli”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 17. ^ “II Governo Rattazzi”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 18. ^ “I Governo Menabrea”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 19. ^ “II Governo Menabrea”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 20. ^ “III Governo Menabrea”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 21. ^ “I Governo Lanza”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 22. ^ “II Governo Minghetti”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 23. ^ “I Governo Depretis”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 24. ^ “II Governo Depretis”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 25. ^ “I Governo Cairoli”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 26. ^ “III Governo Depretis”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 27. ^ “II Governo Cairoli”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 28. ^ “III Governo Cairoli”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 29. ^ “IV Governo Depretis”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 30. ^ “V Governo Depretis”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 31. ^ “VI Governo Depretis”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 32. ^ “VII Governo Depretis”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 33. ^ “VIII Governo Depretis”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 34. ^ “I Governo Crispi”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 35. ^ “II Governo Crispi”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 36. ^ “I Governo Di Rudinì”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 37. ^ “I Governo Giolitti”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 38. ^ “III Governo Crispi”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 39. ^ “IV Governo Crispi”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 40. ^ “II Governo Di Rudinì”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 41. ^ “III Governo Di Rudinì”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 42. ^ “IV Governo Di Rudinì”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 43. ^ “V Governo Di Rudinì”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 44. ^ “I Governo Pelloux”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 45. ^ “II Governo Pelloux”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 46. ^ “I Governo Saracco”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 47. ^ “I Governo Zanardelli”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 48. ^ “II Governo Giolitti”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 49. ^ “I Governo Tittoni”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 50. ^ “I Governo Fortis”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 51. ^ “II Governo Fortis”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 52. ^ “I Governo Sonnino”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 53. ^ “III Governo Giolitti”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 54. ^ “II Governo Sonnino”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 55. ^ “I Governo Luzzatti”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 56. ^ “IV Governo Giolitti”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 57. ^ “I Governo Salandra”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 58. ^ “II Governo Salandra”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 59. ^ “I Governo Boselli”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 60. ^ “I Governo Orlando”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 61. ^ “I Governo Nitti”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 62. ^ “II Governo Nitti”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 63. ^ “V Governo Giolitti”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 64. ^ “I Governo Bonomi”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 65. ^ “I Governo Facta”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 66. ^ “II Governo Facta”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 67. ^ “I Governo Mussolini”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 68. ^ Composizione del Governo Badoglio I, www.senato.it
 69. ^ Governo Badoglio II, www.governo.it
 70. ^ Governo Bonomi, www.governo.it
 71. ^ Governo Bonomi II, www.governo.it
 72. ^ “I Governo Parri”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 73. ^ “I Governo De Gasperi”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 74. ^ “II Governo De Gasperi”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 75. ^ “III Governo De Gasperi”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 76. ^ “IV Governo De Gasperi” Kiểm tra giá trị |url= (trợ giúp). storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.[liên kết hỏng]
 77. ^ “V Governo De Gasperi”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 78. ^ “VI Governo De Gasperi”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 79. ^ “VII Governo De Gasperi”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 80. ^ “VIII Governo De Gasperi”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 81. ^ “Governo Pella”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 82. ^ “I Governo Fanfani”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 83. ^ “Governo Scelba”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 84. ^ “I Governo Segni”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 85. ^ “Governo Zoli”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 86. ^ “II Governo Fanfani”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 87. ^ “II Governo Segni”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 88. ^ “Governo Tambroni”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 89. ^ “III Governo Fanfani”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 90. ^ a b “IV Governo Fanfani”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 91. ^ “I Governo Leone”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 92. ^ “I Governo Moro”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 93. ^ “II Governo Moro”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 94. ^ “III Governo Moro”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 95. ^ “II Governo Leone”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 96. ^ “I Governo Rumor”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 97. ^ “II Governo Rumor”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 98. ^ “III Governo Rumor”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 99. ^ “Governo Colombo”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 100. ^ “I Governo Andreotti”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 101. ^ “II Governo Andreotti”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 102. ^ “IV Governo Rumor”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 103. ^ “V Governo Rumor”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 104. ^ “IV Governo Moro”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 105. ^ “V Governo Moro”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 106. ^ “III Governo Andreotti”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 107. ^ “IV Governo Andreotti”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 108. ^ “V Governo Andreotti”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 109. ^ “I Governo Cossiga”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 110. ^ “II Governo Cossiga”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 111. ^ “Governo Forlani”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 112. ^ “I Governo Spadolini”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 113. ^ “II Governo Spadolini”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 114. ^ “V Governo Fanfani”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 115. ^ “I Governo Craxi”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 116. ^ “II Governo Craxi”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 117. ^ “Governo Goria”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 118. ^ “Governo De Mita”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 119. ^ “VI Governo Andreotti”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 120. ^ “VII Governo Andreotti”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 121. ^ “I Governo Amato”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 122. ^ “Governo Ciampi”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 123. ^ “I Governo Berlusconi”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 124. ^ “Governo Dini”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 125. ^ “I Governo Prodi”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 126. ^ “I Governo D'Alema”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 127. ^ “II Governo D'Alema”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 128. ^ “II Governo Amato II” (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 129. ^ “II Governo Berlusconi”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 130. ^ “III Governo Berlusconi”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 131. ^ “II Governo Prodi”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 132. ^ “IV Governo Berlusconi”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 133. ^ “Governo Monti”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 134. ^ “Governo Letta”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 135. ^ “Governo Renzi”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 136. ^ “Governo Gentiloni”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 137. ^ “I Governo Conte”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 138. ^ “II Governo Conte”. storia.camera.it (bằng tiếng Ý). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 139. ^ Governo Draghi, www.governo.it

SáchSửa đổi