Danh sách tiểu bang Hoa Kỳ theo múi giờ

bài viết danh sách Wikimedia
Bản đồ các múi giờ Hoa Kỳ với những vùng thời gian CSTEST mới được biểu thị

Đây là một danh sách các tiểu bang Hoa Kỳ theo múi giờ. Để biết thêm các múi giờ của Hoa Kỳ và các múi giờ khác, xem: Múi giờ. Phần lớn các bang của Hoa Kỳ có giờ tiết kiệm ánh sáng ngày (Daylight saving time hay gọi tắt là DST) mà ở Việt Nam thường gọi là giờ mùa hè theo cách gọi của châu Âu. Các tiểu bang có Giờ tiết kiệm ánh sáng ngày (DST) không được đánh dấu, riêng các tiểu bang không có DST được đánh dấu rõ ràng như vậy. Đây là cách đánh dấu ngược lại thường được dùng trong các bài nói về múi giờ.

Các múi giờSửa đổi

Đây là các múi giờ bao trùm Hoa Kỳ và các lãnh thổ sở hữu của Hoa Kỳ:

Các tiểu bang, lãnh thổ,...Sửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi