Garra là một chi cá trong họ cá chép Cyprinidae. Trong chi cá này đáng chú ý có loài Garra rufa hay còn gọi là cá bác sĩ, được nuôi nhiều làm dịch vụ rỉa chân cho khách.

Garra
Garra Rufa.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Liên lớp (superclass)Osteichthyes
Lớp (class)Actinopterygii
Phân lớp (subclass)Neopterygii
Phân thứ lớp (infraclass)Teleostei
Liên bộ (superordo)Ostariophysi
Bộ (ordo)Cypriniformes
Liên họ (superfamilia)Cyprinioidea
Họ (familia)Cyprinidae
Phân họ (subfamilia)Labeoninae (disputed)
Tông (tribus)Garrini (but Xem trong bài)
Chi (genus)Garra
F. Hamilton, 1822
Loài điển hình
Garra rufa
Heckel, 1843
Danh pháp đồng nghĩa

Ageneiogarra Garman, 1912
Brachygramma Day, 1865
Discognathichthys Bleeker, 1860
Discognathus Heckel, 1843
Lissorhynchus Bleeker, 1860
Mayoa Day, 1870
Placocheilus Wu, Lin, Chen, Chen & He, 1977

Platycara McClelland, 1838

Các loàiSửa đổi

Có 119 loài được ghi nhận trong chi này:

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ a ă â b Arunachalam, M., Nandagopal, S. & Mayden, R.L. (2013): Morphological diagnoses of Garra (Cypriniformes: Cyprinidae) from North-Eastern India with four new species description from Brahmaputra River. Journal of Fisheries and Aquaculture, 4 (3): 121-138.
 2. ^ a ă â Nebeshwar, Kongbrailatpam & Vishwanath, W. (2013): Three new species of Garra (Pisces: Cyprinidae) from north-eastern India and redescription of G. gotyla. Ichthyological Exploration of Freshwaters, 24 (2): 97-120. Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “Nebeshwar2013” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 3. ^ Lalronunga, S., Lalnuntluanga & Lalramliana (2013): Garra dampaensis, a new ray-finned fish species (Cypriniformes: Cyprinidae) from Mizoram, northeastern India. Journal of Threatened Taxa, 5 (9): 4368–4377.
 4. ^ a ă Kurup, B.M. & Radhakrishnan, K.V. (2011): Two new cyprinid fishes under the genus Garra (Hamilton) from Kerala, Southern India. Journal of the Bombay Natural History Society, 107 (3) [2010]: 220-223. Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “Kurup, B.M. 2011” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 5. ^ a ă Hamidan, N.A., Geiger, M.F. & Freyhof, J. (2014): Garra jordanica, a new species from the Dead Sea basin with remarks on the relationship of G. ghorensis, G. tibanica and G. rufa (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 25 (3): 223-236.
 6. ^ Nebeshwar, K., Bagra, K. & Das, D.N. (2012): Garra kalpangi, a new cyprinid fish species (Pisces: Teleostei) from upper Brahmaputra basin in Arunachal Pradesh, India. Journal of Threatened Taxa, 4 (2): 2353–2362.
 7. ^ a ă Arunachalam, M., Nandagopal, S. & Mayden, R.L. (2014): Two new Species of Garra from Mizoram, India (Cypriniformes: Cyprinidae) and A General Comparative Analyses of Indian Garra. Species, 10 (24): 58-78. Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “Arunachalam, Nandagopal & Mayden2014” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 8. ^ Tamang, L. (2013): Garra magnidiscus, a new species of cyprinid fish (Teleostei: Cypriniformes) from Arunachal Pradesh, northeastern India. Ichthyological Exploration of Freshwaters, 24 (1): 31-40.
 9. ^ Shangningam, B. & Vishwanath, W. (2012): A New Species of the Genus Garra Hamilton, 1822 from the Chindwin Basin of Manipur, India (Teleostei: Cyprinidae: Labeoninae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 23 (1): 10.
 10. ^ Arunachalam, M. & Nandagopal, S. (2014): A New Species of the Genus Garra Hamilton, (Cypriniformes: Cyprinidae) from Nethravathi River, Western Ghats, India. Species, 10 (24): 43-57.
 11. ^ Arunachalam, M., Raja, M., Nandagopal, S. & Mayden, R.L. (2013): Garra palaruvica, a new cyprinid fish (Cypriniformes: Cyprinidae) from Kerala, Western Ghats, peninsular India. International Journal of Zoology Research, 3 (1): 62-68.
 12. ^ Lothongkham, A., Arbsuwan, S. & Musikasinthorn, P. (2014): Garra waensis, a new cyprinid fish (Actinopterygii: Cypriniformes) from the Nan River basin of the Chao Phraya River system, northern Thailand. Zootaxa, 3790 (4): 543–554.