Gloeopeniophorella

Gloeopeniophorella là một chi nấm phát triển trên thân gỗ mục trong họ Russulaceae, thuộc bộ Russulales.[1] Gloeopeniophorella bao gồm sáu loài và được nhà nghiên cứu nấm người Brasil, Johannes Rick miêu tả khoa học lần đầu tiên năm 1934.[2]

Gloeopeniophorella
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Fungi
Ngành (divisio)Basidiomycota
Lớp (class)Agaricomycetes
Bộ (ordo)Russulales
Họ (familia)Russulaceae
Chi (genus)Gloeopeniophorella
Rick (1934)
Loài điển hình
Gloeopeniophorella rubroflava
Rick (1934)
Danh sách các chi

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Larsson E, Larsson K-H. (2003). “Phylogenetic relationships of russuloid basidiomycetes with emphasis on aphyllophoralean taxa” (PDF). Mycologia 95 (6). tr. 1037–1065. PMID 21149013. doi:10.2307/3761912. 
  2. ^ Rick JE. (1934). “Monographia Thelephoracearum resupinatarum Riograndensium”. Brotéria Série Trimestral: Ciências Naturais (bằng tiếng Latinh) 3. tr. 31–48 (see p. 47).