Hà Tuyên là một tỉnh cũ ở cực bắc Việt Nam.

Tỉnh Hà Tuyên
Tỉnh của Việt Nam

 

1975–1991
 

Cờ Tỉnh Hà Tuyên

Cờ
Vị trí của Tỉnh Hà Tuyên
Tỉnh Hà Tuyên (màu đỏ) năm 1976
Thủ đô Thị xã Hà Giang (1975-1979)
Thị xã Tuyên Quang (1979-1991)
Lịch sử
 -  Hợp nhất 2 tỉnh Hà GiangTuyên Quang thành lập tỉnh Hà Tuyên 1975
 -  Tách tỉnh Hà Tuyên thành 2 tỉnh Hà GiangTuyên Quang 1991
Hiện nay là một phần của Hà Giang
Tuyên Quang

Địa lýSửa đổi

Tỉnh Hà Tuyên nằm ở cực bắc Việt Nam, có vị trí địa lý:

Diện tích, dân sốSửa đổi

  • Diện tích (1991): 13.631km2
  • Dân số (1991): 1.026.367 người

Lịch sửSửa đổi

Được lập tháng 12 năm 1975, trên cơ sở hợp nhất 2 tỉnh Hà GiangTuyên Quang. Kể từ tháng 8 năm 1991, tỉnh lại được chia lại thành 2 tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang.

Khi hợp nhất, tỉnh Hà Tuyên có 2 thị xã: thị xã Tuyên Quang (tỉnh lị từ năm 1979 - 1991), thị xã Hà Giang (tỉnh lị từ năm 1975 - 1979) và 13 huyện: Bắc Quang, Chiêm Hóa, Đồng Văn, Hàm Yên, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Na Hang, Quản Bạ, Sơn Dương, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh, Yên Sơn.

Tỉnh Hà Tuyên đã từng chịu thiệt hại nặng nề nhất trong cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung vào năm 1979. Tỉnh lị chuyển từ thị xã Hà Giang về thị xã Tuyên Quang.

Ngày 18 tháng 11 năm 1983, thành lập huyện Bắc Mê trên cơ sở tách 10 xã thuộc huyện Vị Xuyên.

Từ đó, đơn vị hành chính của tỉnh bao gồm: thị xã Tuyên Quang (thủ phủ), thị xã Hà Giang và 14 huyện: Bắc Mê, Bắc Quang, Chiêm Hóa, Đồng Văn, Hàm Yên, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Na Hang, Quản Bạ, Sơn Dương, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh, Yên Sơn.

Ngày 12 tháng 8 năm 1991, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa VIII ra nghị quyết chia tỉnh Hà Tuyên để tái lập tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang:

Tham khảoSửa đổi