Hoàng Liên Sơn (tỉnh)

Hoàng Liên Sơn là một tỉnh cũ của Việt Nam.

Tỉnh Hoàng Liên Sơn trên bản đồ hành chính Việt Nam năm 1976

Địa lýSửa đổi

Tỉnh Hoàng Liên Sơn nằm ở giữa đông bắc và tây bắc Bắc Bộ, có vị trí địa lý:

Lịch sửSửa đổi

Tỉnh Hoàng Liên Sơn được thành lập vào ngày 27 tháng 12 năm 1975, trên cơ sở sáp nhập các tỉnh Lào Cai, Yên Bái và các huyện Mù Căng Chải, Văn Chấn, Trạm Tấu, Than Uyên của tỉnh Nghĩa Lộ (riêng 2 huyện Bắc YênPhù Yên trở về tỉnh Sơn La quản lý). Tỉnh lỵ của Hoàng Liên Sơn là thị xã Yên Bái.

Khi hợp nhất, tỉnh Hoàng Liên Sơn có 4 thị xã: thị xã Yên Bái (tỉnh lị), Cam Đường, Lào Cai, Nghĩa Lộ và 16 huyện: Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, Lục Yên, Mù Cang Chải, Mường Khương, Sa Pa, Si Ma Cai, Than Uyên, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Bàn, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình.

Năm 1978, chuyển thị xã Nghĩa Lộ thành thị trấn Nghĩa Lộ thuộc huyện Văn Chấn. Năm 1979, sáp nhập thị xã Cam Đường vào thị xã Lào Cai, sáp nhập huyện Si Ma Cai vào huyện Bắc Hà.

Năm 1991, tỉnh có diện tích 14.125 km², dân số 784.800 người. Gồm 2 thị xã: Yên Bái (tỉnh lị) và Lào Cai và 15 huyện: Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, Lục Yên, Mù Cang Chải, Mường Khương, Sa Pa, Than Uyên, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Bàn, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình.

Ngày 12 tháng 8 năm 1991, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa VIII ra nghị quyết chia tỉnh Hoàng Liên Sơn để tái lập tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái (bao gồm cả phần thuộc tỉnh Nghĩa Lộ cũ):

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi