Mở trình đơn chính

Chín tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh từng được đặt tên HMS Warspite:

Tham khảoSửa đổi

  • Colledge, J. J.; Warlow, Ben (1969). Ships of the Royal Navy: the complete record of all fighting ships of the Royal Navy (Rev. ed.). London: Chatham. ISBN 978-1-86176-281-8. OCLC 67375475.
  • A.E. Weightman: Crests and Badges of H.M. Ships (1957) ISBN (none)