Huân chương Khoa học Quốc gia

Huân chương Khoa học Quốc gia của Hoa Kỳ là một danh dự do Tổng thống Hoa Kỳ trao tặng cho các cá nhân là công dân Hoa Kỳ hoặc đã định cư lâu năm ở Hoa Kỳ có đóng góp quan trọng vào phát triển tri thức trong các lĩnh vực khoa học xã hộinhân văn, sinh học, hóa học, cơ khí, toán họcvật lý học. Việc xét cá nhân để tặng được ủy quyền cho Ủy ban Giải thưởng Nhà nước về Khoa học gồm 12 thành viên do Tổng thống Hoa Kỳ chỉ định và việc trao tặng cũng do Quỹ Khoa học nhà nước (NSF) phụ trách. Hàng năm, NSF phát lời kêu gọi các cộng đồng khoa các học giả thiệu các ứng viên mới để nhận giải thưởng. Ủy ban Giải thưởng nhà nước về khoa học căn cứ vào giới thiệu của giới khoa học để xét và đề nghị Tổng thống Hoa Kỳ tặng.

Huân chương Khoa học Quốc gia
Trao choNhững đóng góp xuất sắc trong các lĩnh vực vật lý, sinh học, toán học, cơ khí, xã hội và nhân văn
Địa điểmWashington, D.C.
Quốc gia Hoa Kỳ
Được trao bởiTổng thống Hoa Kỳ
Lần đầu tiên1963
Trang chủhttp://www.nsf.gov/od/nms/medal.jsp

Huân chương Khoa học Quốc gia được lập ra vào năm 1959. Tính đến ngày 13 tháng 2 năm 2006, đã có 425 cá nhân được tặng giải thưởng này. Danh sách các cá nhân này ở dưới đây.

Khoa học xã hội và nhân văn

sửa

Sinh học

sửa

Hóa học

sửa

Kỹ thuật

sửa

Toán học, thống kê học và khoa học máy tính

sửa

Vật lý học

sửa

Xem thêm

sửa