Hy Bá (chữ Hán:僖伯) là thụy hiệu của một số vị bá tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sáchSửa đổi

  • Minh triều Tương Thành Điệu Hy Bá Lý Trân (truy tặng, thực tế chỉ là Tương Thành Điệu Hy Hầu)
  • Minh triều Vũ Bình Vũ Hy Bá Trần Hữu (sau được tiến phong làm Vũ Bình Vũ Hy Hầu, lúc mất được truy tặng làm Miện Vũ Hy công)
  • Minh triều Khánh Nguyên Đoan Hy Bá Kỷ Công

Xem thêmSửa đổi