Hybogasteraceae là một họ nấm trong hộ Russulales. Họ này chỉ có một chi Hybogaster chỉ được tìm thấy ở miền nam Chile, và cộng sinh với các cây còn sống của Nothofagus.[1]

Hybogasteraceae
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Fungi
Phân giới (subregnum)Dikarya
Ngành (phylum)Basidiomycota
Phân ngành (subphylum)Agaricomycotina
Lớp (class)Agaricomycetes
Bộ (ordo)Russulales
Họ (familia)Hybogasteraceae
Jülich (1982)
Genera

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Singer R. (1964). New genera of fungi — XII: Hybogaster. Sydowia 17: 13-16.
  • Cannon PF, Kirk PM. (2007). Fungal Families of the World. Wallingford: CABI. ISBN 0-85199-827-5.