Khánh Hằng (chữ Hán: 慶恆; 3 tháng 11 năm 1733 - 21 tháng 3 năm 1779), Ái Tân Giác La, là một Hoàng thân thuộc 1 trong 12 Thiết mạo tử vương của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc.

Khánh Hằng
慶恒
Quận vương nhà Thanh
Đa La Bình Quận vương
Tại vị1750 - 1778
Tiền nhiệmKhánh Minh
Kế nhiệmKhôi phục tước hiệu
Đa La Khắc Cần Quận vương
Tại vị1778 - 1779
Tiền nhiệmNhạc Thác
Kế nhiệmNhã Lãng A
Thông tin chung
Sinh(1733-11-03)3 tháng 11, 1733
Mất21 tháng 3, 1779(1779-03-21) (45 tuổi)
Phối ngẫuxem văn bản
Hậu duệxem văn bản
Tên đầy đủ
Ái Tân Giác La Khánh Hằng
(愛新覺羅 慶恆)
Thụy hiệu
Đa La Khắc Cần Lương Quận vương
(多羅克勤良郡王)
Hoàng tộcÁi Tân Giác La
Thân phụBối tử Phúc Tú
Thân mẫuĐích Phúc tấn Tào Giai thị

Cuộc đờiSửa đổi

Khánh Hằng được sinh ra vào ngày 27 tháng 9 (âm lịch) năm Ung Chính thứ 11 (1733), trong gia tộc Ái Tân Giác La. Ông là con trai trưởng của Cố Sơn Bối tử Phúc Tú - con trai thứ tư của Dĩ cách Bình Quận vương Nột Nhĩ Tô, tức em trai của Bình Mẫn Quận vương Phúc Bành. Mẹ ông là Đích Phu nhân Nạp Lạt thị (納喇氏).

Năm Càn Long thứ 6 (1741), tháng 3, ông được bác của mình là Phúc Bành nhận nuôi, trở thành con thừa tự của Phúc Bành.

Năm Càn Long thứ 15 (1750), Bình Hy Quận vương Khánh Minh qua đời mà không có con nối dõi, ông được thế tập tước vị Bình Quận vương (平郡王) đời thứ 7, tức Khắc Cần Quận vương đời thứ 9.

Năm thứ 19 (1754), tháng 8, ông quản lý sự vụ Đô thống Hán quân Tương Hồng kỳ.

Năm thứ 26 (1761), tháng 11, thụ Tông Nhân phủ Hữu tông chính (右宗正).

Năm thứ 27 (1762), tháng 5, ông bị hàng tước Bối tử (貝子), cách chức mọi chức vụ đang quản lý.

Năm thứ 40 (1775), phục vị Bình Quận vương (平郡王).

Năm thứ 43 (1778), Càn Long Đế ca ngợi Nhạc Thác là người tài đức, mưu kế rõ ràng, nên ra chỉ khôi phục phong hào Khắc Cần Quận vương (克勤郡王).

Năm thứ 44 (1779), ngày 4 tháng 2 (âm lịch), ông qua đời, thọ 46 tuổi, được truy thụy Khắc Cần Lương Quận vương (克勤良郡王). Tước vị sẽ do Nhã Lãng A - cháu nội của Dĩ Cách Bình Quận vương Nột Nhĩ Đồ thế tập.

Gia quyếnSửa đổi

Thê thiếpSửa đổi

Đích Phúc tấnSửa đổi

  • Qua Nhĩ Giai thị (瓜爾佳氏),con gái của Tá lãnh Đức Thiện (德善).

Thứ thiếpSửa đổi

  • Hoàn Nhan thị (完顏氏), con gái của Trường An (長安).

Hậu duệSửa đổi

Con traiSửa đổi

  1. Cảnh Xương (景昌; 1756 - 1760), mẹ là Đích Phúc tấn Qua Nhĩ Giai thị. Chết yểu.

Con thừa tựSửa đổi

  1. Cảnh Hưng (景興; 1760 - 1813), là con trai thứ hai của Khánh Tích (慶錫) - em trai của Khánh Hằng. Mẹ là Thứ thiếp Lưu thị (劉氏). Có hai con trai.

Tham khảoSửa đổi