Kim Thiên Hoàng hậu

(Đổi hướng từ Kim Thiên hoàng hậu)

Kim Thiên Hoàng hậu (chữ Hán: 金天皇后) hay Linh Cảm Hoàng hậu (靈感皇后) mang họ Mai (梅), là chính thê Hoàng hậu tại vị thời vua Lý Thái Tông triều Lý và là Hoàng thái hậu tại vị dưới triều vua Lý Thánh Tông.

Kim Thiên Hoàng hậu
金天皇后
Hoàng hậu Việt Nam
Hoàng hậu Đại Cồ Việt
Tại vị1028 - 1054
Đăng quang1028
Tiền nhiệmLập Giáo hoàng hậu
Kế nhiệmThượng Dương Hoàng hậu
Hoàng thái hậu Đại Việt
Tại vị1054 - ?
Tiền nhiệmLinh Hiển Thái hậu
Kế nhiệmThượng Dương Thái hậu
Thông tin chung
Phu quânLý Thái Tông
Hậu duệLý Thánh Tông
Phụng Càn vương
Thụy hiệu
Linh Cảm Hoàng hậu
(靈感皇后)
Tước hiệuHoàng hậu (皇后)
Hoàng thái hậu (金天皇太后)
Triều đạiNhà Lý
Thân phụMai Hựu

Tiểu sử sửa

Bà là con gái của Mai Hựu (梅佑), được phong làm An quốc thượng tướng (安國上將), một chức quan to trong triều đình.

Tương truyền, một đêm nằm mộng bà thấy mặt trăng rơi vào bụng mình. Đến ngày 25, tháng 2, năm Quý Hợi (1023) thì sinh ra vua Lý Thánh Tông.

Năm Long Thụy Thái Bình thứ nhất, bà được tôn làm Kim Thiên Hoàng thái hậu.

Trong Đại Việt sử lược, tên thụy của bà là Linh Cảm Hoàng hậu (靈感皇后). Chiếu theo các tên thụy của các hoàng hậu nhà Lý đều có chữ Linh (靈) nên cho rằng điều này chính xác hơn.

Tham khảo sửa

Kim Thiên Hoàng hậu
Tước hiệu
Tiền nhiệm
Lập Giáo hoàng hậu
Hoàng hậu Việt Nam
1028–1054
Kế nhiệm
Thượng Dương Hoàng hậu