Lạng Sơn là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ. Phía bắc giáp tỉnh Cao Bằng, phía nam giáp các tỉnh Quảng NinhBắc Giang, phía đông giáp tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc, phía tây giáp các tỉnh Bắc KạnThái Nguyên.

Trước năm 1858Sửa đổi

Sau năm 1945Sửa đổi

Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, bỏ cấp phủ, gọi chung là huyện. Tổ chức hành chính trên địa bàn gồm thị xã Lạng Sơn và 10 huyện: Bắc Sơn, Bằng Mạc, Bình Gia, Cao Lộc, Điềm He, Lộc Bình, Ôn Châu, Thoát Lãng, Tràng Định, Văn Uyên.

Năm 1956, huyện Hữu Lũng của tỉnh Bắc Giang được sáp nhập vào tỉnh Lạng Sơn.

Năm 1964, hợp nhất huyện Điềm He và 6 xã của huyện Bằng Mạc thành một huyện lấy tên là huyện Văn Quan; hợp nhất huyện Ôn Châu và 8 xã còn lại của huyện Bằng Mạc thành một huyện lấy tên là huyện Chi Lăng; hợp nhất huyện Văn Uyên và huyện Thoát Lãng thành một huyện lấy tên là huyện Văn Lãng.[1]

Năm 1965, thành lập thị trấn Hữu Lũng thuộc huyện Hữu Lũng.[2]

Năm 1975, hợp nhất tỉnh Cao Bằng và tỉnh Lạng Sơn thành một tỉnh lấy tên là tỉnh Cao Lạng[3].

Năm 1977, điều chỉnh địa giới thị xã Lạng Sơn và huyện Cao Lộc.[4]

Năm 1978, tái lập tỉnh Lạng Sơn; chuyển huyện Đình Lập của tỉnh Quảng Ninh về tỉnh Lạng Sơn quản lý. Tỉnh Lạng Sơn có 11 đơn vị hành chính gồm thị xã Lạng Sơn và 10 huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Đình Lập, Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan.[5]

Năm 1981, điều chỉnh địa giới một số xã thuộc các huyện Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập.[6]

Năm 1983, thành lập thị trấn Chi Lăng thuộc huyện Chi Lăng.[7]

Năm 1984, thành lập thị trấn Na Dương thuộc huyện Lộc Bình.[7]

Năm 1985, thành lập thị trấn huyện lị thuộc các huyện Bắc Sơn và Văn Quan.[8]. Cùng năm, sáp nhập xã Hồng Phong của huyện Cao Lộc vào thị trấn Đồng Đăng, trên thực tế việc sáp nhập này không diễn ra[9].

Năm 1986, chia tách một số xã thuộc huyện Cao Lộc[10]. Cùng năm, chuyển xã Hợp Thành của thị xã Lạng Sơn (trừ hợp tác xã Liên Thành sáp nhập vào xã Đông Kinh) về huyện Cao Lộc quản lý[11].

Năm 1989, chuyển toàn bộ đất đai và nhân khẩu của xã Hữu Liên của huyện Chi Lăng về huyện Hữu Lũng quản lý.[12]

Năm 1994, thành lập một số xã, phường, thị trấn thuộc thị xã Lạng Sơn và huyện Cao Lộc.[13]

Năm 2000, chia tách một số xã thuộc huyện Cao Lộc.[14]

Năm 2002, thành lập thành phố Lạng Sơn.[15]

Năm 2019, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc 9 huyện của tỉnh Lạng Sơn (trừ thành phố Lạng Sơn và huyện Đình Lập).[16]

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ Quyết định số 177-CP năm 1964 của Hội đồng Chính phủ.
 2. ^ Quyết định số 17-NV năm 1965 của Bộ Nội vụ.
 3. ^ Nghị quyết của Quốc hội khóa V ngày 27-12-1975.
 4. ^ Quyết định số 229-CP năm 1977 của Hội đồng Chính phủ.
 5. ^ Nghị quyết của Quốc hội khóa VI ngày 29-12-1978.
 6. ^ Quyết định số 246-CP năm 1981 của Hội đồng Chính phủ.
 7. ^ a ă Quyết định số 24-HĐBT năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng.
 8. ^ Quyết định số 22-HĐBT năm 1985 của Hội đồng Bộ trưởng
 9. ^ Quyết định số 141-HĐBT năm 1985 của Hội đồng Bộ trưởng.
 10. ^ Quyết định số 138-HĐBT năm 1986 của Hội đồng Bộ trưởng.
 11. ^ Quyết định số 145-HĐBT năm 1986 của Hội đồng Bộ trưởng.
 12. ^ Quyết định số 121-HĐBT năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng.
 13. ^ Nghị định số 86-CP năm 1994 của Chính phủ.
 14. ^ Nghị định số 40/2000/NĐ-CP của Chính phủ.
 15. ^ Nghị định số 82/2002/NĐ-CP của Chính phủ.
 16. ^ Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.