La Vinh Hoàn

Nguyễn soái Trung Quốc, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy, Phó Uỷ viên trưởng Nhân đại

La Vinh Hoàn (giản thể: 罗荣桓; phồn thể: 羅榮桓; bính âm: Luó Rónghuán; Wade-Giles: Lo Jung-huan; 26 tháng 11 năm 1902 – 16 tháng 12 năm 1963) là một trong mười vị nguyên soái nổi tiếng của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. La Vinh Hoàn sinh tại một làng thuộc huyện Hoành Sơn, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 4 năm 1927. Trong thời kỳ Trường Chinh, ông làm chỉ huy lực lượng an ninh.

La Vinh Hoàn
罗荣桓
Chức vụ
Nhiệm kỳtháng 9 năm 1954 – 16 tháng 12 năm 1963
Uỷ viên trưởngLưu Thiếu Kỳ (1954 - 1959)
Chu Đức (1959 - 1976)
Nhiệm kỳ1954 – 16 tháng 12 năm 1963
Chủ tịchMao Trạch Đông
Nhiệm kỳlần 1:
tháng 4 năm 1950 – tháng 12 năm 1956
lần 2:
tháng 1 năm 196116 tháng 12 năm 1963
Tiền nhiệmLần 1: Lưu Thiếu Kỳ
Lần 2: Đại tướng Đàm Chính
Kế nhiệmLần 1: Đại tướng Đàm Chính
Lần 2: Thượng tướngTiêu Hoa
Nhiệm kỳtháng 10 năm 1949 – tháng 9 năm 1954
Tiền nhiệmChức vụ thành lập
Kế nhiệmTrương Đỉnh Thừa
Thông tin chung
Sinh1902
Hoành Sơn, Hồ Nam
Mất1963
Bắc Kinh
Binh nghiệp
Thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc
Phục vụQuân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc
Năm tại ngũ1927 - 1963
Cấp bậcNguyên soái
Chỉ huyChính ủy Lục quân Trung Quốc tại Mãn Châu
Tham chiếnChiến tranh Bắc phạt
Vạn lý Trường chinh
Bách đoàn đại chiến
Quốc Cộng đại chiến
Khen thưởngHuân chương Độc lập
Huân chương Hồng quân
Huân chương Tự do

Ông là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân giải phóng, và được phong hàm Nguyên soái cùng với 9 quân nhân khác trong một đợt phong nguyên soái duy nhất vào ngày 23 tháng 9 năm 1955. Ông là ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa VIII cho tới khi mất (1956-1963).


Tham khảo sửa