Labrador là một đô thị hạng 4 ở tỉnh Pangasinan, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2007, đô thị này có dân số 20.508 người trong 3.830 hộ.

Đô thị Labrador
Vị trí
Bản đồ Pangasinan với vị trí của Labrador.
Bản đồ Pangasinan với vị trí của Labrador.
Bản đồ Pangasinan với vị trí của Labrador.
Chính quyền
Vùng vùng Ilocos(Vùng I)
Tỉnh Pangasinan
Huyện Khu vực thứ hai, Pangasinan
Các Barangay 10
Cấp: hạng 5, nông thôn
Thị trưởng Ernesto I. Acain
Số liệu thống kê
Diện tích 91 km²
Dân số

     Tổng


20.508

Barangay sửa

Labrador được chia thành 10 barangay.

  • Bolo
  • Bongalon
  • Dulig
  • Laois
  • Magsaysay
  • Poblacion
  • San Gonzalo
  • San Jose
  • Tobuan
  • Uyong

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa