Manaoag là một đô thị hạng 1 ở tỉnh Pangasinan, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2007, đô thị này có dân số 62.684 người trong 10.563 hộ.

Đô thị Manaoag
Vị trí
Bản đồ Pangasinan với vị trí của Manaoag.
Bản đồ Pangasinan với vị trí của Manaoag.
Bản đồ Pangasinan với vị trí của Manaoag.
Chính quyền
Vùng vùng Ilocos(Vùng I)
Tỉnh Pangasinan
Huyện Khu vực 4, Pangasinan
Các Barangay 26
Cấp: hạng 2, đô thị hóa một phần
Thị trưởng Dr. Napoleon D. Sales
Số liệu thống kê
Diện tích 56 km²
Dân số

     Tổng


62.684

Manaoag giáp Pozorrubio về phía bắc, Thành phố UrdanetaMapandan về phía nam, Binalonan về phía đông, San Jacinto về phía tây.

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa