Laoac là một đô thịtỉnh Pangasinan, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2007, đô thị này có dân số 28.266 người trong 5.449 hộ.

Đô thị Laoac
Vị trí
Bản đồ Pangasinan với vị trí của Laoac.
Bản đồ Pangasinan với vị trí của Laoac.
Bản đồ Pangasinan với vị trí của Laoac.
Chính quyền
Vùng vùng Ilocos(Vùng I)
Tỉnh Pangasinan
Huyện Khu vực 5, Pangasinan
Các Barangay 22
Cấp: hạng 5, nông thôn
Thị trưởng Antonio P. Abalos
Số liệu thống kê
Diện tích 41 km²
Dân số

     Tổng


28.266

Barangay sửa

Laoac được chia thành 22 barangay.

 • Anisca
 • Balligi
 • Banuar
 • Botique
 • Caaringayan
 • Domingo Alarcio (Cabilaoan East)
 • Cabilaoan West
 • Cabulalaan
 • Calaoagan
 • Calmay
 • Casampagaan
 • Casanestebanan
 • Casantiagoan
 • Inmanduyan
 • Poblacion (Laoac)
 • Lebueg
 • Maraboc
 • Nanbagatan
 • Panaga
 • Talogtog
 • Turko
 • Yatyat

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa