Santa Barbara đô thị loại 1 ở tỉnh Pangasinan, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2007, đô thị này có dân số 73.025 người trong 12.111 hộ.

Đô thị Santa Barbara
Vị trí
Bản đồ Pangasinan với vị trí của Santa Barbara.
Bản đồ Pangasinan với vị trí của Santa Barbara.
Bản đồ Pangasinan với vị trí của Santa Barbara.
Chính quyền
Vùng vùng Ilocos(Vùng I)
Tỉnh Pangasinan
Huyện Khu vực thứ 3, Pangasinan
Các Barangay 29
Cấp: hạng 1, nông thôn
Thị trưởng Reynaldo V. Velasco
Số liệu thống kê
Diện tích 61 km²
Dân số

     Tổng


73.025

Barangay sửa

Santa Barbara được chia thành 29 barangay.

 • Alibago
 • Balingueo
 • Banaoang
 • Banzal
 • Botao
 • Cablong
 • Carusocan
 • Dalongue
 • Erfe
 • Gueguesangen
 • Leet
 • Malanay
 • Maningding
 • Maronong
 • Maticmatic
 • Minien East
 • Minien West
 • Nilombot
 • Patayac
 • Payas
 • Poblacion Norte
 • Poblacion Sur
 • Sapang
 • Sonquil
 • Tebag East
 • Tebag West
 • Tuliao
 • Ventinilla (Ventinilla East)
 • Primicias (Ventinilla West)

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa