Villasis là một 2nd class municipality đô thị in the tỉnh Pangasinan, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2007, đô thị này có dân số 56.668 người trong 11,001 hộ.

Đô thị Villasis
Vị trí
Bản đồ Pangasinan với vị trí của Villasis.
Bản đồ Pangasinan với vị trí của Villasis.
Bản đồ Pangasinan với vị trí của Villasis.
Chính quyền
Vùng vùng Ilocos(Vùng I)
Tỉnh Pangasinan
Huyện Khu vực 5, Pangasinan
Các Barangay 21
Cấp: hạng 2
Thị trưởng Nonato S. Abrenica
Số liệu thống kê
Diện tích 76 km²
Dân số

     Tổng


56.668

Barangay sửa

 
Tòa thị chính Villasis.

Villasis được chia thành 21 barangay.

 • Amamperez
 • Bacag
 • Barangobong
 • Barraca
 • Capulaan
 • Caramutan
 • La Paz
 • Labit
 • Lipay
 • Lomboy
 • Piaz (Plaza)
 • Zone V (Pob.)
 • Zone I (Pob.)
 • Zone II (Pob.)
 • Zone III (Pob.)
 • Zone IV (Pob.)
 • Puelay
 • San Blas
 • San Nicolas
 • Tombod
 • Unzad

Liên kết ngoài sửa

Tham khảo sửa