Long Châu Tiềntỉnh cũ ở miền Tây Nam Bộ, do chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòaCộng Hòa Miền Nam Việt Nam đặt.

Tỉnh Long Châu Tiền được thành lập theo chỉ thị số 50/CT của Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ (chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) ngày 12 tháng 9 năm 1947, từ một phần tỉnh Châu Đốc và một phần tỉnh Long Xuyên. Tỉnh Long Châu Tiền nằm ở phía bờ trái (tả ngạn) sông Hậu, hai bên sông Tiền, thuộc khu 8 và có 5 quận: Tân Châu, Hồng Ngự, Chợ Mới, Châu Phú BLấp Vò. Ngày 14 tháng 5 năm 1949, quận Lấp Vò được trả về tỉnh Sa Đéc. Cũng trong năm đó, quận Tân Châu của tỉnh Long Châu Tiền chia thành 2 quận mới Phú Châu và Tân Châu.

Tháng 6 năm 1951, tỉnh Long Châu Tiền hợp nhất với tỉnh Sa Đéc thành tỉnh Long Châu Sa.

Tỉnh Long Châu Tiền được Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam tái lập tháng 5 năm 1974 gồm thị xã Tân Châu và 5 huyện: An Phú, Phú Tân A, Phú Tân B, Hồng Ngự, Tam Nông (nay là các huyện Tam Nông, Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp). Tỉnh Long Châu Tiền tồn tại cho đến tháng 2 năm 1976. Tân Châu là thị xã tỉnh lỵ Long Châu Tiền.

Tỉnh này không được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa công nhận. Địa bàn tỉnh Long Châu Tiền tương ứng với một phần các tỉnh An Giang, Châu ĐốcKiến Phong của Việt Nam Cộng Hòa.

Địa bàn tỉnh Long Châu Tiền nay một phần thuộc tỉnh An Giang, một phần thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Tham khảo

sửa