Luồng Phú Thọ

bài báo khoa học

Luồng Phú Thọ (danh pháp hai phần Dendrocalamus phuthoensis) là một loài luồng được các nhà khoa học Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ, Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật (Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Trường Đại học Đà Lạt phát hiện ở xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam, công bố trên tạp chí Phytotaxa số 296 ngày 20/2/2014 (bản in) và ngày 23/3/2017 (internet).[1]

Dendrocalamus brandisii
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Monocots
Bộ (ordo)Poales
Họ (familia)Poaceae
Chi (genus)Dendrocalamus
Loài (species)D. phuthoensis
Danh pháp hai phần
Dendrocalamus phuthoensis
HOANG NGHIA NGUYEN, VAN THO NGUYEN, VIET LAM LE, VAN TIEN TRAN, NGUYEN VIEN 2017

Phát hiện và đặt tên sửa

Mô tả sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa