Nghê (nước)

nước chư hầu nhà Chu của Nghê thị hoặc Nhan thị họ Tào

Nghê (tiếng Trung: ; bính âm: ) còn gọi là Tiểu Chu Lâu (小邾婁國) hay Tiểu Chu (小邾國) là một nước chư hầu thời Xuân Thu Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Quốc quân mang họ Tào của thị tộc Nhan với tước vị tử tước. Nước này về sau bị Sở tiêu diệt vào những năm đầu thời Chiến Quốc.

Nghê quốc hay Tiểu Chu quốc hay Tiểu Chu Lâu quốc
Tên bản ngữ
  • 郳國/小邾國/小邾婁國
Thế kỷ 11–?
Vị thếtử quốc
Thủ đôNghê (nay thuộc phía đông nam Đằng Châu tỉnh Sơn Đông)
Chính trị
Chính phủquân chủ, phong kiến
Lịch sử 
• Chu Công phân phong
Thế kỷ 11
• Nước Sở tiêu diệt
?
Tiền thân
Kế tục
Không rõ
Không rõ

Nguồn gốc nước Nghê

sửa

Trước thời kỳ Ân Thương, hậu duệ của Hoàng Đế đã lập nên bộ lạc Chu Lâu. Sau khi nhà Thương bị Chu Vũ vương tiêu diệt, Chu Lâu được phong làm nước chư hầu gọi là Chu (邾), cố đô nằm tại hướng nam Dịch Sơn (nay là nội thành Trâu Thành). Thời kỳ Chu Công Đán nhiếp chính, vì muốn làm suy yếu thế lực của các nước chư hầu bèn áp dụng phương pháp chia để trị, nhân Di Phụ Nhan của nước Chu có công với triều đình nhà Chu, bèn phong cho người con thứ của ông là Hữu ở đất Nghê, vì vậy mà gọi là nước Nghê. Do tách ra từ nước Chu nên còn gọi là nước Tiểu Chu.

Vua nước Nghê

sửa
Danh hiệu Tên Thời gian tại vị Thân phận và ghi chú
Nghê Nhan Hữu
顏友
Tào Hữu thời Chu Tuyên Vương con thứ Chu Vũ công
đời sau chưa rõ
Nghê Lê Lai Tào Lê Lai thời Chu Trang Vương từng sang triều cống Lỗ Trang Công
đời sau chưa rõ
thời Chu Huệ Vương 653 TCN đổi quốc hiệu là Tiểu Chu
đời sau chưa rõ
Tiểu Chu Mục công
小邾穆公
Tào Nhan
thời Chu Linh Vương, Chu Cảnh Vương từng sang triều cống Lỗ Tương Công và Lỗ Chiêu Công
đời sau chưa rõ
Nghê Cung công
đời sau chưa rõ
Tiểu Chu Huệ công
小邾惠公
Nhan
cháu nội Mục công
đời sau chưa rõ
Nghê công (tả Vi hữu Bì) Phụ
(tả Vi hữu Bì) Phụ
đời sau chưa rõ
thời Chu Hiển Vương 325 TCN bị Sở Hoài Vương tiêu diệt

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa