Tào (họ)

họ
(đổi hướng từ Họ Tào)

Tào (chữ Hán: 曹, Bính âm: Cao) là một họ của người Trung Quốc, Việt Nam và Triều Tiên (Hangul: 조, Romaja quốc ngữ: Jo), họ này đứng thứ 26 trong danh sách Bách gia tính. Họ này có nguồn gốc từ con cháu của vương hầu nước Tào thời Xuân Thu, sau khi nước Tào bị nước Tống diệt thì những người nước Tào vong quốc lấy tên nước làm họ của mình.

Người Trung Quốc họ Tào nổi tiếngSửa đổi

Người Triều Tiên họ Tào nổi tiếngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi