Nguyên Tổ

trang định hướng Wikimedia

Nguyên Tổ (chữ Hán 元祖) là miếu hiệu do những vị vua chúa thời xưa truy tặng cho tổ tiên của mình.

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi