Nguyễn Hải Trâm (sinh năm 1975)[2] là nữ Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao người Việt Nam. Bà hiện giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Bà nguyên là Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5), Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Bà từng giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh (2018-2019), Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam (2016-2018).

Nguyễn Hải Trâm
Chức vụ
Nhiệm kỳ5 tháng 6 năm 2020 – nay
3 năm, 249 ngày
Viện trưởngLê Minh Trí
Kế nhiệmđương nhiệm
Vị trí Việt Nam

Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5), Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Nhiệm kỳ1 tháng 4 năm 2019 – 5 tháng 6 năm 2020
1 năm, 65 ngày
Viện trưởngLê Minh Trí
Tiền nhiệmTăng Ngọc Tuấn
Kế nhiệmLê Đức Xuân
Phó Vụ trưởngLương Thanh Sơn (đến 22 tháng 8 năm 2019)[1]
Nhiệm kỳ1 tháng 2 năm 2018 – 1 tháng 4 năm 2019
1 năm, 59 ngày
Tiền nhiệmNguyễn Tiến Long
Kế nhiệmChu Nguyệt Ánh
Vị tríBắc Ninh
Nhiệm kỳ4 tháng 8 năm 2016 – 1 tháng 2 năm 2018
1 năm, 181 ngày
Viện trưởngLê Minh Trí
Kế nhiệmNguyễn Tiến Long

Phó Vụ trưởng Vụ theo dõi, xử lý các vụ án Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Nhiệm kỳ – 4 tháng 8 năm 2016
Thông tin chung
Danh hiệu
Sinh1975 (48–49 tuổi)
Nghề nghiệpkiểm sát viên
Đảng chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam

Tiểu sử sửa

Ngày 16 tháng 12 năm 2013, Nguyễn Hải Trâm được chỉ định làm tổ viên Tổ Biên tập Nhóm Xây dựng Đảng của Ban Chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới của Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (theo Quyết định số 342-QĐ/BNCTW ngày 16-12-2013 của Trưởng Ban Nôi chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh), lúc này bà đang giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ theo dõi, xử lý các vụ án Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.[3]

Từ ngày 4 tháng 8 năm 2016, Nguyễn Hải Trâm, Chuyên viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ theo dõi, xử lý các vụ án Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam theo Quyết định số 18/QĐ-VKSTC ngày 04/8/2016.[4]

Ngày 19 tháng 10 năm 2017, Nguyễn Hải Trâm, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao là một trong 12 người được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp trong quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp đợt 1 năm 2017.[5]

Từ ngày 1 tháng 2 năm 2018, Nguyễn Hải Trâm, Kiểm sát viên cao cấp, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh (Quyết định số 23/QĐ-VKSTC ngày 30/01/2018).[6]

Năm 2019, Nguyễn Hải Trâm là Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng Cộng sản Việt Nam Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh.[7]

Từ ngày 1 tháng 4 năm 2019, Nguyễn Hải Trâm được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5), Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo Quyết định số 22/QĐ-VKSTC ngày 22/3/2019 của Viện trưởng VKSNDTC.[8]

Ngày 12 tháng 2 năm 2020, kiểm sát viên cao cấp Nguyễn Hải Trâm được Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng bổ nhiệm giữ chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.[9]

Kể từ ngày 5 tháng 6 năm 2020, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hải Trâm, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.[10]

Tham khảo sửa

  1. ^ Kiểm sát viên cao cấp
  2. ^ “Danh sách Giảng viên thỉnh giảng tại các cơ sở đào tạo của ngành kiểm sát nhân dân” (PDF). Trường Kiểm sát TPHCM. 2017-04-24. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 25 tháng 4 năm 2019. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2019.
  3. ^ “QUYÉT ĐỊNH về việc thành lập các Tổ Biên tập của Ban Chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới của Ban Nội chính Trung ương” (PDF). Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 16 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2018.
  4. ^ Vy Thảo (5 tháng 8 năm 2016). “Công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao”. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2018.
  5. ^ “Bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp 12 tỉnh, TP”. VietNamNet. 19 tháng 10 năm 2017. Truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2018.
  6. ^ Hải Dương/VKSNDTC. “Bổ nhiệm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh”. Tạp chí Kiểm sát. 2018-02-05. Truy cập ngày 4 tháng 7 năm 2018.
  7. ^ “Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ chia tay công chức nghỉ hưu”. VKS Bắc Ninh. 2019-02-28. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 4 năm 2019. Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2019.
  8. ^ “Viện trưởng VKSNDTC trao quyết định bổ nhiệm 3 Vụ trưởng”. Báo Chính phủ. 2019-03-26. Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2019.
  9. ^ Nguyễn Nho. “VKSND tối cao Công bố quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ”. Kiểm sát. 2020-02-13. Truy cập ngày 17 tháng 2 năm 2020.
  10. ^ Trịnh Quyết (9 tháng 6 năm 2020). “Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao”. Kiểm sát. Truy cập ngày 10 tháng 6 năm 2020.