Nguyễn Hữu Quang (sinh ngày 1 tháng 5 năm 1962) là đại biểu quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016-2021[1], đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, thuộc đoàn đại biểu Thanh Hoá[2], khóa XII thuộc đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An[3].

Tiểu sửSửa đổi

Nguyễn Hữu Quang sinh ngày 1 tháng 5 năm 1962, người dân tộc Kinh, không theo tôn giáo nào. Ông có quê quán tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Ông có bằng Kỹ sư Chế tạo máy, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, và Cao cấp lý luận chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 20 tháng 4 năm 1989, ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông từng là Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 12 tỉnh Nghệ An, khóa 13 tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Niu Dilân.

Khi là ĐBQH khóa 12 Nghệ An, ông giữ chức Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty xi măng Hoàng Mai thuộc Tổng Công ty xi măng Việt Nam; Uỷ viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Nơi làm việc: Công ty xi măng Hoàng Mai thuộc Tổng Công ty xi măng Việt Nam.Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu cấp tỉnh

Ông hiện là Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 tỉnh Thanh Hóa.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ http://dbqh.na.gov.vn/daibieu/56/813/Nguyen-Huu-Quang.aspx. “Thông tin đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV”. Website Quốc hội Việt Nam. 
  2. ^ “Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII”. Quốc hội Việt Nam. Truy cập ngày 5 tháng 9 năm 2012. 
  3. ^ “Thông tin đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14”. Website Quốc hội Việt Nam. Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2017.