Phan Tấn Đạt hay Phan Quốc Hưng (sinh 1949) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X. Ông thuộc đoàn đại biểu Bạc Liêu.[1]

Tên thường gọi: Phan Tấn Đạt (Phan Quốc Hưng)

Ngày sinh: 2/12/1949

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Hòa Bình, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Trình độ chuyên môn: Lý luận chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Uỷ viên BCHTW ĐCSVN khoá IX, Bí thư tỉnh uỷ Bạc Liêu

Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Nơi ứng cử: Bạc Liêu

Đại biểu Quốc hội khoá: X

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa X”. Truy cập ngày 5 tháng 9 năm 2012.