Pleurotaceae là một họ nấm có kích thước nhỏ đến vừa, chứa 6 chi và 94 loài.[1] Các thành viên của Pleurotaceae có thể bị nhầm lẫn là thành viên của Omphalotaceae. Có lẽ thành viên được biết đến nhiều nhất là nấm sò Pleurotus ostreatus.

Pleurotaceae
Pleurotus ostreatus
Albin Schmalfuß, 1897
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Fungi
Ngành (divisio)Basidiomycota
Lớp (class)Agaricomycetes
Bộ (ordo)Agaricales
Họ (familia)Pleurotaceae
Kühner (1980)
Chi điển hình
Pleurotus
(Fr.) P.Kumm. (1871)
Các chi

Hình ảnh Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

  1. ^ Kirk, PM; Cannon, PF; Minter, DW; Stalpers, JA. (2008). Dictionary of the Fungi (ấn bản 10). Wallingford: CABI. tr. 549. ISBN 978-0-85199-826-8.