Podangis là một chi đơn loài thực vật có hoa trong họ Orchidaceae, gồm loài P. dactyloceras. Chi này được nhà thực vật học người Đức Rudolf Schlechter miêu tả năm 1914. Nó là loài bản địa của Tây Phi nhiệt đới phân bố từ Guinea ở Bắc đến Angola ở phía nam.

Podangis dactyloceras
Podangis dactyloceras Orchi 001.jpg
Podangis dactyloceras
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Monocots
Bộ (ordo)Asparagales
Họ (familia)Orchidaceae
Phân họ (subfamilia)Epidendroideae
Tông (tribus)Vandeae
Phân tông (subtribus)Angraecinae
Liên minh (alliance)Angraecum
Chi (genus)Podangis
Schltr.
Loài (species)P. dactyloceras

(Rchb.f.) Schltr.
Loài
  • Podangis dactyloceras
Danh pháp đồng nghĩa[1]
Neowolffia O.Gruss

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Pridgeon, A.M., Cribb, P.J., Chase, M.A. & Rasmussen, F. eds. (1999). Genera Orchidacearum 1. Oxford Univ. Press.
  • Pridgeon, A.M., Cribb, P.J., Chase, M.A. & Rasmussen, F. eds. (2001). Genera Orchidacearum 2. Oxford Univ. Press.
  • Pridgeon, A.M., Cribb, P.J., Chase, M.A. & Rasmussen, F. eds. (2003). Genera Orchidacearum 3. Oxford Univ. Press
  • Berg Pana, H. 2005. Handbuch der Orchideen-Namen. Dictionary of Orchid Names. Dizionario dei nomi delle orchidee. Ulmer, Stuttgart
  • Burkill, H.M. (1985). The useful plants of phía tây tropical Africa, Vol. 4.