Polyphaga là một trong năm phân bộ của bộ bọ cánh cứng, và là phân bộ đông đảo nhất, với sáu nhánh (phân thứ bộ) chia thành 17 liên họ, 152 họ và khoảng hơn 300.000 loài, chiếm xấp xỉ 90% số loài của bộ.

Polyphaga
Phân loại khoa học
Vực (domain)Eukaryota
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Arthropoda
Phân ngành (subphylum)Hexapoda
Lớp (class)Insecta
Phân lớp (subclass)Pterygota
Liên bộ (superordo)Coleopterida
Bộ (ordo)Coleoptera
Phân bộ (subordo)Polyphaga
Emery, 1886
Phân thứ bộ

Tên gọi Polyphaga bắt nguồn ghép 2 từ tiếng Hy Lạp poly-, nghĩa là 'nhiều', và phagein, nghĩa là 'ăn'; có thể hiểu nôm na đây là phân bộ bọ cánh cứng ăn nhiều thể loại thức ăn.[1]

Đặc điểm chính

sửa

Sinh thái

sửa

Phân loại

sửa

Phân thứ bộ Bostrichiformia

sửa

Phân thứ bộ Bostrichiformia chứa liên họ duy nhất Bostrichoidea được chia thành 4-5 họ

 1. Bostrichoidea
  1. Họ Anobiidae
  2. Họ Bostrichidae
  3. Họ Dermestidae
  4. Họ Endecatomidae
  5. Họ Ptinidae

Phân thứ bộ Cucujiformia

sửa
 
Trichodes alvaerius họ Cleridae
 1. Liên họ Chrysomeloidea
  1. Họ Cerambycidae
  2. Họ Chrysomelidae
  3. Họ Disteniidae
  4. Họ Megalopodidae
  5. Họ Orsodacnidae
  6. Họ Oxypeltidae
  7. Họ Vesperidae
 2. Liên họ Cleroidea
  1. Họ Acanthocnemidae
  2. Họ Chaetosomatidae
  3. Họ Cleridae
  4. Họ Mauroniscidae
  5. Họ Melyridae
  6. Họ Metaxinidae
  7. Họ Phloiophilidae
  8. Họ Phycosecidae
  9. Họ Prionoceridae
  10. Họ Thanerocleridae
  11. Họ Trogossitidae
 3. Liên họ Cucujoidea
  1. Họ Agapythidae - Akalyptoischiidae - Alexiidae - Biphyllidae - Boganiidae - Bothrideridae - Byturidae - Cavognathidae - Cerylonidae - Coccinellidae - Corylophidae - Cryptophagidae - Cucujidae - Cybocephalidae - Cyclaxyridae - Discolomatidae - Endomychidae - Erotylidae - Helotidae - Hobartiidae - Kateretidae - Laemophloeidae - Lamingtoniidae - Latridiidae - Monotomidae - Myraboliidae - Nitidulidae - Passandridae - Phalacridae - Phloeostichidae - Priasilphidae - Propalticidae - Protocucujidae - Silvanidae - Smicripidae - Sphindidae - Tasmosalpingidae - Tetrameropseidae
 4. Liên họ Curculionoidea
  1. Họ Anthribidae - Attelabidae - Belidae - Brachyceridae - Brentidae - Caridae - Curculionidae - Dryophthoridae - Nemonychidae - †Ulyanidae
 5. Liên họ Lymexyloidea
  1. Họ Lymexylidae
 6. Liên họ Tenebrionoidea
  1. Họ Aderidae - Anthicidae - Archeocrypticidae - Boridae - Chalcodryidae - Ciidae - Ischaliidae - Melandryidae - Meloidae - Mordellidae - Mycetophagidae - Mycteridae - Oedemeridae - Promecheilidae - Prostomidae - Pterogeniidae - Pyrochroidae - Pythidae - Ripiphoridae - Salpingidae - Scraptiidae - Stenotrachelidae - Synchroidae - Tenebrionidae - Tetratomidae - Trachelostenidae - Trictenotomidae - Ulodidae - Zopheridae

Phân thứ bộ Derodontiformia

sửa

Gồm 3 họ trong liên họ duy nhất Derodontoidea

  1. Họ Derodontidae
  2. Họ Jacobsoniidae
  3. Họ Nosodendridae

Phân thứ bộ Elateriformia

sửa
 
Photinus pyralis họ Lampyridae

Gồm 5 liên họ:

 1. Liên họ Buprestoidea
  1. Họ Buprestidae
  2. Họ Schizopodidae
 2. Liên họ Byrrhoidea
  1. Họ Byrrhidae
  2. Họ Callirhipidae
  3. Họ Chelonariidae
  4. Họ Cneoglossidae
  5. Họ Dryopidae
  6. Họ Elmidae
  7. Họ Eulichadidae
  8. Họ Heteroceridae
  9. Họ Limnichidae
  10. Họ Lutrochidae
  11. Họ Psephenidae
  12. Họ Ptilodactylidae
 3. Liên họ Dascilloidea
  1. Họ Dascillidae
  2. Họ Rhipiceridae
 4. Liên họ Elateroidea
  1. Họ Artematopodidae
  2. Họ Brachypsectridae
  3. Họ Cantharidae
  4. Họ Cerophytidae
  5. Họ Elateridae
  6. Họ Eucnemidae
  7. Họ Lampyridae
  8. Họ Lycidae
  9. Họ Omalisidae
  10. Họ Omethidae
  11. Họ Phengodidae
  12. Họ Plastoceridae
  13. Họ Rhagophthalmidae
  14. Họ Rhinorhipidae
  15. Họ Telegeusidae
  16. Họ Throscidae
  17. Họ †Berendtimiridae
  18. Họ †Electrapatidae
  19. Họ †Praelateriidae
 5. Liên họ Scirtoidea
  1. Họ Clambidae
  2. Họ Decliniidae
  3. Họ Eucinetidae
  4. Họ Scirtidae
  5. Họ †Elodophthalmidae
  6. Họ †Mesocinetidae

Phân thứ bộ Scarabaeiformia

sửa
 
Euchroea auripimenta họ Scarabaeidae

1 liên họ Scarabaeoidea chia thành 16 họ:

  1. Họ Belohinidae
  2. Họ Diphyllostomatidae
  3. Họ Geotrupidae
  4. Họ Glaphyridae
  5. Họ Glaresidae
  6. Họ Hybosoridae
  7. Họ Lucanidae
  8. Họ Ochodaeidae
  9. Họ Passalidae
  10. Họ Pleocomidae
  11. Họ Scarabaeidae
  12. Họ Trogidae
  13. Họ †Alloioscarabaeidae
  14. Họ †Lithoscarabaeidae
  15. Họ †Paralucanidae
  16. Họ †Septiventeridae

Phân thứ bộ Staphyliniformia

sửa
 
Ocypus olens Staphylininae

3 liên họ:

 1. Liên họ Histeroidea
  1. Họ Histeridae
  2. Họ Sphaeritidae
  3. Họ Synteliidae
 2. Liên họ Hydrophiloidea
  1. Họ Epimetopidae
  2. Họ Georissidae
  3. Họ Helophoridae
  4. Họ Hydrochidae
  5. Họ Hydrophilidae
  6. Họ Spercheidae
 3. Liên họ Staphylinoidea
  1. Họ Agyrtidae
  2. Họ Hydraenidae
  3. Họ Leiodidae
  4. Họ Ptiliidae
  5. Họ Silphidae
  6. Họ Staphylinidae

Phát sinh chủng loài

sửa

Tiến hóa

sửa

Một vài kỷ lục

sửa
 
Goliathus goliatus ở Cộng hòa Trung Phi

Bọ cánh cứng Goliath Goliathus goliatus thuộc Họ Bọ hung Scarabaeidae (tên chi và tên loài lấy theo một dũng sĩ khổng lồ của dân tộc Philistines Goliath) với kích thước lên đến 110 mm, 70-100 g, được ghi nhậnloài côn trùng nặng nhất thế giới.[2]

Loài xâm hại

sửa

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
 1. ^ Cánh cứng tại Từ điển bách khoa Việt Nam: "phân bộ ăn tạp, háu ăn Adephaga và phân bộ Đa thực Polyphaga"
 2. ^ Heaviest insect Sách Kỷ lục Guinness

Liên kết ngoài

sửa