Quân chủng

Thành phần cao cấp trong tổ chức lực lượng vũ trang quốc gia

Quân chủng là một thành phần cao cấp trong tổ chức quân đội, hoạt động tác chiến có ý nghĩa chiến lược, trong một môi trường nhất định (trên không, trên bộ, trên biển), được tổ chức biên chế, trang bị, huấn luyện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và phương thức tác chiến. Mỗi quân chủng có các binh chủng.

 • Quân chủng Lục quân: là quân chủng tác chiến chủ yếu trên mặt đất. Trong quân đội nhiều nước, QCLQ thường là quân chủng có số quân đông nhất và giữ vai trò quan trọng trong việc tiêu diệt lực lượng đối phương, đánh chiếm và giữ đất đai.
 • Quân chủng Hải quân: là quân chủng thực hiện những nhiệm vụ tác chiến trên các chiến trường biển và đại dương. Có các binh chủng: tàu mặt nước, tàu ngầm, pháo binh hải quân, tên lửa bờ biển, thủy quân lục chiến...
 • Quân chủng Không quân là quân chủng làm nhiệm vụ sử dụng khí cụ bay để đánh các mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển.

Quân đội Hoa Kỳ

sửa

Quân đội Hoa Kỳ có 6 quân chủng (Service branches):

 • Lục quân (Army), thành lập ngày 14/6/1775 và thuộc Bộ Lục quân (1 trong 3 Bộ trực thuộc Bộ Quốc phòng).
 • Hải quân (Navy), thành lập ngày 13/10/1775 và thuộc Bộ Hải quân (1 trong 3 Bộ trực thuộc Bộ Quốc phòng).
 • Thủy quân lục chiến (Marine Corps), thành lập ngày 10/11/1775 và thuộc Bộ Hải quân (1 trong 3 bộ trực thuộc Bộ Quốc phòng).
 • Tuần duyên (Coast Guard), thành lập ngày 4/8/1790 và trong thời bình thuộc Bộ An ninh nội địa.
 • Không quân (Air Force), thành lập ngày 18/9/1947 và thuộc Bộ Không lực (1 trong 3 Bộ trực thuộc Bộ Quốc phòng).
 • Lực lượng Không gian Hoa Kỳ (Aerospace), thành lập ngày 20 tháng 12 năm 2019, là quân chủng mới nhất và thuộc Bộ Không lực (1 trong 3 Bộ trực thuộc Bộ Quốc phòng).

Quân đội Liên bang Nga

sửa

Trong quân đội Liên bang Nga có các quân chủng (вид войск hoặc вид Вооружённых Сил) sau:

 • Lục quân
 • Hải quân
 • Không quân

Ngoài ra còn có 3 binh chủng độc lập (Самостоятельные рода войск), không thuộc quân chủng nào:

 • Binh chủng Vũ trụ
 • Binh chủng Tên lửa chiến lược
 • Binh chủng Đổ bộ đường không

Trước năm 1999, quân đội Nga còn có Quân chủng Phòng không, nhưng từ ngày 1/1/1999, lực lượng này chỉ là một binh chủng thuộc Lục quân, và lực lượng phòng không trong Không quân.

Quân đội Trung Quốc

sửa

Quân đội Trung Quốc (Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc) có 5 quân chủng Trung Quốc sau:

Ngoài ra còn có các binh chủng riêng thuộc Quân Ủy Trung Ương:

Và Quân sự Trung Ương:

Quân đội Việt Nam

sửa

Quân đội Nhân dân Việt Nam có các quân chủng:

Theo Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam thì tư lệnh và Chính ủy Quân chủng và Bộ tư lệnh có Quân hàm cao nhất là Trung tướng đối với Lục quân, Phòng không-Không quân, Biên phòng, Cảnh sát biển hoặc Phó Đô đốc đối với Hải quân.

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa