Quân hàm của Quân đội Đế quốc Nhật Bản

trang định hướng Wikimedia

Sau đây là các quân hàm và cấp hiệu của quân nhân Đế quốc Nhật Bản. Chúng được cài trên cầu vài từ năm 1911 và trên cổ áo từ năm 1938. Đến ngày 10 tháng 8 năm 1945, chế độ quân hàm và cấp hiệu này bị bãi bỏ. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản hiện nay không dùng cấp hiệu này. Danh xưng quân hàm sử dụng thống nhất trong các quân chủng (ngoại trừ cấp bậc Hạ sĩ quan và Binh sĩ). Tuy nhiên, khi dịch thuật trong các tài liệu Anh ngữ, chúng có thể khác nhau.

Lục quân và Hải quânSửa đổi

Cấp bậc Tiếng Nhật Tiếng Việt Lục quân Hải quân
Cấp Soái 大元帥

Daigensui

Đại Nguyên soái    
元帥

Gensui

Nguyên soái      
Cấp Tướng 大将

Taishō

Đại tướng    
中将

Chūjō

Trung tướng    
少将

Shōshō

Thiếu tướng    
Cấp Tá 大佐

Taisa

Đại tá    
中佐

Chūsa

Trung tá    
少佐

Shōsa

Thiếu tá    
Cấp Úy 大尉

Tai-i

Đại úy    
中尉

Chūi

Trung úy    
少尉

Shōi

Thiếu úy    
准尉

Jun-i

Chuẩn úy   Chi tiết ở phần dưới
Hạ sĩ quan 曹長

Sōchō

Thượng sĩ | Tào trưởng  
軍曹

Gunsō

Trung sĩ | Quân tào  
伍長

Gochō

Hạ sĩ | Ngũ trưởng  
兵長

Heichō

Binh trưởng  
伍長勤務上等兵

Gochō Kinmu jōtōhei

Thượng binh nghiệp vụ
Binh sĩ 上等兵

Jōtōhei

Thượng binh  
一等兵

Ittōhei

Binh nhất  
二等兵

Nitōhei

Binh nhì  

Chuẩn úy và Học viên sĩ quan Hải quânSửa đổi

Tiếng Nhật Tiếng Việt Quân hiệu
Cổ áo Cầu vai
海軍少尉候補生 Thiếu úy dự khuyết
 
 
兵曹長 Chuẩn úy  
海軍兵学校生徒 Học viên sĩ quan    

Cả Chuẩn úy và Thiếu úy dự khuyết đều mang cùng quân hiệu cổ áo, cả hai được cả cấp trên và cấp dưới đối xử như nhau, tuy nhiên thẩm quyền của Thiếu úy dự khuyết cao hơn Chuẩn úy. Thiếu úy dự khuyết là cấp bậc cho các học viên sĩ quan mới ra trường, trong khi chuẩn úy cho các hạ sĩ quan phục vụ lâu năm trong Hải quân.

Hạ sĩ quan và Thủy binh Hải quânSửa đổi

Cấp bậc Trước 1942 Sau 1942
Hạ sĩ quan 一等兵曹 Ittōheisō
Hạ sĩ quan

hạng nhất

  上等兵曹 Jōtōheisō
Thượng sĩ
 
二等兵曹 Nitōheisō
Hạ sĩ quan

hạng nhì

  一等兵曹 Ittōheisō
Trung sĩ
 
三等兵曹 Santōheisō
Hạ sĩ quan

hạng ba

  二等兵曹 Nitōheisō
Hạ sĩ
 
Thủy binh 一等水兵 Ittōsuihei
Thủy binh hạng nhất
  水兵長 Suiheichō
Thủy binh trưởng
 
二等水兵 Nitōsuihei
Thủy binh hạng nhì
  上等水兵 Jōtōsuihei
Thượng binh
 
三等水兵 Santōsuihei
Thủy binh hạng ba
  一等水兵 Ittōsuihei
Thủy binh hạng nhất
 
四等水兵 Yontōsuihei
Thủy binh hạng tư
Không có 二等水兵 Nitōsuihei

Thủy binh hạng nhì

 

Xem thêmSửa đổi


Tham khảoSửa đổi